Nya pumpar resulterar i besparingar för Orust kommun

Peter Carlsson och Mats Moell. FOTO: KSB

Implementeringen av Amarex-pumpar från KSB resulterar i besparingar för Orust kommun. De tidigare pumparna, som var från 1980-talet, led av regelbundna driftavbrott och krävde frekventa reparationer, vilket ledde till betydande kostnader för akututryckningar.

Kim Lundell, enhetschef VA-Drift på Orust kommun, förklarar att reparation av äldre pumpar var ekonomiskt ohållbart. Dessutom belastade de kommunens budget med återkommande akututryckningar, vilket kostade minst 150 000 kronor årligen. Bytet till de nya pumparna har eliminerat dessa kostnader.

Valet av leverantören motiverades av möjligheten att minska energiförbrukningen och optimera driften. Implementeringen av de nya pumparna, som arbetar växelvis genom frekvensomriktare, har möjliggjort effektiv driftstidsoptimering. Detta har resulterat i betydande energibesparingar, särskilt märkbart på de större pumparna som nu endast körs några minuter per dag jämfört med konstant drift tidigare.

Utöver energibesparingarna är de nya pumparna också effektivare när det gäller att hantera vanliga orsaker till igensättning, såsom trasor, slam och fett. Detta har minskat behovet av externa insatser för att rensa avloppet.

Sammanfattningsvis har implementeringen av Amarex-pumparna lett till energibesparingar för Orust kommun, enligt Kim Lundell. Dessa resultat återspeglar en kostnadseffektiv och driftsäker lösning för kommunens VA-system.

b
Orust kommun hade stora problem med sitt VA-system. Pumparna var gamla och krävde omfattande underhåll och dyra akututtryckningar.  Foto: KSB