Sammanhängande tågtunnel från Skansen Lejonet till Nils Ericson Terminalen

Trafikverket siktar på att öppna station Centralen som en säckstation i december 2026. Foto: Trafikverket

Nyligen färdigställdes Västlänkens imponerande 1,2 kilometer lång tunnel sträckande sig från Skansen Lejonet till Nils Ericson Terminalen, med en ny gjuten takplatta väster om Kruthuslänken i Göteborg.

Tunnelsystemet är huvudsakligen uppbyggt av betong men inkluderar även en 98 meter lång bergtunnel genom Gullberget, resten har schaktats och gjutits.

Det pågående arbetet fortsätter nu mot Nordstan, där Trafikverket för närvarande utför schaktning och snart kommer börja gjuta bottenplattorna.

Vid årsskiftet kommer delar av marken överlämnas i deletapp centralen till Jernhusen. Sedan fortsätter arbetet under marken, i tunneln, med siktet inställt på att öppna station Centralen som en säckstation i december 2026.

Totalt finns det nu 9902 meter färdig tunnel och 4277 meter tågtunnel i hela Västlänken.

b
Arbetet fortsätter nu mot Nordstan. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket