Förbifartens vägtunnel är nu helt utsprängd

Sedan byggstarten 2016 har det sprängts ut ca 6 900 000 kubikmeter berg vilket motsvarar volymen på 12 Globen. Foto: Trafikverket

E4 Förbifart Stockholm, som byggs i flera faser, når viktiga stadier när den nästan 6 mil långa bergtunneln nu är helt färdigsprängd. Trafikverket går in i installationsfasen på platser där byggaktiviteterna avtar.

Den nya sträckningen av E4:an sträcker sig över 21 kilometer från Kungens Kurva till Häggvik, varav 18 kilometer går genom tunnlar. Sex nya trafikplatser kopplas till tunnlarna, där cirka 93 procent av arbetet är slutfört och vissa delar redan är öppna för trafik.

Den nästan 6 mil långa bergtunneln som sammanbinder E4 Förbifart Stockholm är nu alltså helt färdigsprängd, vilket markerar en historisk händelse för Trafikverket. Tunneln består av separata rör för söder- och norrgående trafik samt sex trafikplatser med ramper som knyter samman med befintliga vägnät.

Sedan byggstarten 2016 har Trafikverket sprängt bort cirka 6 900 000 kubikmeter berg, motsvarande volymen på 12 Globen. När projektet beräknas vara klart 2030 förväntas kortare restider och en smidigare färd förbi Stockholm.

Fortsatta arbeten efter färdigsprängning

Inuti de färdigsprängda tunnlarna genomför Trafikverket olika arbetsmoment, inklusive applicering av tätskikt, mark- och kanalarbeten för väganläggning, installation av vatten- och avloppsledningar, samt montering av väggar och olika betongarbeten.

Installationsfasen

På ytan avtar det intensiva byggandet, men under jorden pågår fortfarande arbete. Under hösten har Trafikverket börjat med installationsarbeten i norra delarna av projektet. Detta innebär installation och test av säkerhetssystem, elförsörjning, ventilation, övervakning och trafikstyrning. Dessa moment tar tid men är avgörande för att säkerställa en trygg resa när den nya vägen öppnas för trafik.

Källa: Trafikverket