Hallandstrafiken utökar tågtrafiken i Halland

För att möta det ökade resandet längs med Västkustbanan kommer både Öresundståg och Västtågen att få fler avgångar. Foto: sam b/unsplash

Öresundståg och Västtåg utökas längs Västkustbanan med fler avgångar för att möta ökad efterfrågan. Det nya dubbelspåret mellan Maria och Ängelholm förväntas korta restiderna till Skåne. Dessutom får Västtågen mellan Varberg och Borås en kapacitetsökning med fler avgångar.

 

Tack vare infrastruktursatsningarna på Västkustbanan kommer restiderna till och från Skåne att minska. Det nya dubbelspåret mellan Maria och Ängelholm innebär en restidsförkortning på cirka 17 minuter på sträckan Halmstad – Helsingborg.

Även Västtågen mellan Varberg och Borås (Viskadalsbanan) kommer att utökas med fler avgångar.

Utöver detta kommer busstrafiken att utökas. Varberg kommer få utökad stadstrafik med bland annat fler kvälls- och natturer på linje 1 och 2. Linje 1 får även en rakare körväg genom Träslövsläge. I Falkenberg utökas stadstrafiken och linje 2 får bland annat bättre kvällstrafik. Stadsbusstrafiken i Halmstad kommer utökas. Linje 1 i Laholm kommer justeras för att matcha Öresundstågets tider. Det blir även fler turer på vissa regionbussar.