Kaos i Lilles metrosystem – Alstom stäms för historiska förseningar

Staden Lilles automatiska tunnelbana. Foto: Métropole Européenne de Lille

Métropole Européenne de Lille (MEL) i Frankrike står inför en aldrig tidigare skådad kris i sitt offentliga transportsystem. Testerna för att validera Lilles metros nya autopilotsystem har misslyckats gång på gång, vilket nu leder till en förväntad försening på minst tio år.

MELs ordförande, Damien Castelain, meddelade den 27 november 2023 att medlingen med Alstom – företaget bakom systemet – avslutas och att ärendet istället tas till domstol. Målet är att få Alstom och dess ledning att ta sitt ansvar för situationen som uppstått, vilken är unik i Frankrikes historia av stadstrafik.

Upprepade förseningar

Redan 2012 ingick MEL ett avtal med Alstom värt 266 miljoner euro för implementering av ett nytt autopilotsystem och införskaffande av 27 nya 52-meters tåg, planerade att tas i bruk i januari 2016. Detta skulle öka kapaciteten på linje 1 med 50 procent och linje 2 med 30 procent. Men på grund av Alstoms upprepade förseningar har projektet stött på stora problem.

Efter misslyckade tester av autopiloten i oktober 2022 och en andra misslyckad kvalificering i september 2023, med 65 kvarvarande blockerande anomalier, står det klart att systemet inte kan tas i drift före 2026. Detta innebär en total försening på minst ett decennium.

Vägrar kompensera

Trots erkännanden från Alstoms ledning om fullt ansvar för projektets misslyckande, har företaget vägrat att kompensera MEL för de skador som uppstått, inklusive försämringen av reseförhållanden för de 500 000 passagerare som dagligen använder metron.

MEL har nu beslutat att vidta rättsliga åtgärder för att tvinga Alstom att fullfölja sina åtaganden i samband med moderniseringen av Lilles metro och kompensera MEL för alla uppkomna skador. Detta inkluderar även miljöskador. En första stämningsansökan kommer snart att lämnas in till förvaltningsdomstolen i Lille.

Utvidgning av en linje

Utöver dessa rättsliga processer kommer MEL att aktivt främja genomförandet av sin infrastrukturplan för 2032-2035, vilket inkluderar utvidgningen av metrolinje 1 och modernisering av linje 2, samt fortsatta projekt för spårvagnar och snabbussar.

MEL varnar också för stora funktionsstörningar och systemiska brister hos Alstom, som påverkar flera franska myndigheter och offentliga företag, inklusive SNCF och RATP.

Med tanke på Alstoms nästan monopolistiska ställning i fransk järnvägsbyggnad, och företagets industriella och finansiella problem, ser MEL "ett behov av kraftfull och snabb statlig intervention för att säkerställa Frankrikes industriella och ekologiska omställning".

Källa: Métropole Européenne de Lille