Sverige deltar i försvarssamarbetet för att skydda kritisk infrastruktur

Korvetter av Visbyklass kommer att delta. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.

Den senaste tiden har skador vid flera tillfällen upptäckts på kablar och ledningar i Östersjön. Nu ökar försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force närvaron i viktiga områden för att bidra till ökat skydd av kritisk undervattensinfrastruktur. Sverige deltar med två korvetter.

Joint Expeditionary Force (JEF) är ett försvarssamarbete mellan tio länder i norra Europa. Sverige har deltagit sedan 2017.

– Det är strategiskt viktigt att JEF nu stärker sin närvaro i Östersjön och Nordatlanten, mot bakgrund av de hot som finns mot kritisk undervattensinfrastruktur. JEF är ett snabbt och flexibelt ramverk som lämpar sig väl för att bidra till att bemöta dessa hot. JEF-länderna är enade, samordnade och redo att agera, säger försvarsminister Pål Jonson.

Han deltog på det digitala möte som försvarsministrarna från JEF-länderna höll i dag, den 28 november, där beslutet fattades om att öka verksamheten i JEF och aktivera ett av JEF:s gemensamma handlingsalternativ (JEF Joint Response Option).

Verksamheten kommer att pågå den 1–15 december och ska komplettera Natos pågående verksamhet i Östersjön.

Källa: Regeringskansliet