Ullevileden i Linköping byggs ut

Illustration av Ullevileden etapp 1, Linköpings kommun. Illustration: PEAB

Peab tar sig an Linköpings kommuns uppdrag att expandera den inledande fasen av Ullevileden i Linköping, till en kontraktssumma på 160 miljoner svenska kronor. Projekten syftar till att förbättra trafikflödet och knyta samman den västra och östra delen av norra Linköping.

Den första fasen inkluderar byggandet av en ny bro över Stångån, fyra cirkulationsplatser och anläggandet av nya gång- och cykelbanor. Dessutom planeras en fågelutkik, en damm och en lång rad träd som skapar en trädallé längs den nya sträckningen.

– Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Linköping. Utbyggnaden av Ullevileden är en viktig infrastruktursatsning som kommer att underlätta för Linköpingsborna att förflytta sig mellan västra och östra delen av staden. Vi bygger infrastrukturen med egna resurser i Östergötland och vi kommer att sysselsätta många lokala leverantörer för att förverkliga projektet. Med andra ord ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge, säger Stefan Andersson, regionchef på Peab.

– Ullevileden är efterlängtad och välbehövd. Med gång- och cykelbana och väg så kommer detta innebära att Tornby och Mörtlösa äntligen knyts ihop, att Kallerstadsleden kan avlastas av trafik och att det blir enklare och smidigare att ta sig fram, säger Stefan Erikson, kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet är en utförandeentreprenad med byggstart i januari 2024. Färdigställandet beräknas till andra kvartalet 2025.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2023.