Uniwater förvärvar Tonisco och utökar koncernens utbud

Förvärvet markerar en viktig geografisk expansion för Uniwater. Foto: Uniwater

VA-koncernen Uniwater expanderar genom förvärvet av Tonisco, en finskbaserad expert inom underhållstjänster och produkter för VA, fjärrvärme, fjärrkyla och industri. Detta förvärv är ett betydande steg för Uniwater, som nu breddar sin närvaro på den nordiska marknaden.

Tonisco är specialiserat på anborrning och blockering, vilket utgör en strategiskt viktig del av koncenrens service och underhåll inom vatteninfrastruktur. Utöver sina experttjänster erbjuder Tonisco även försäljning av anborrningsutrustning, ventiler och klämverktyg.

– Tonisco blir en viktig del i vår strategiska satsning att kunna erbjuda nischade och hållbara tjänster av högsta kvalitet i, och utanför Norden. Med Tonisco får Uniwater en bättre geografisk räckvidd inom ett växande marknadssegment, då anborrnings- och blockeringstjänster är i stark tillväxt, säger Olof Nordin, affärsområdeschef Uniwater Solutions.

Förvärvet av Tonisco innebär en geografisk breddning av detta erbjudande till att även omfatta Finland. Bolagen kommer samlas inom Uniwaters affärsområde Solutions.