Ny rekordstor vattenledning ska säkerställa behovet av dricksvatten

1,5 kilometer lång dricksvattenledning på väg ner i Drottningholmssundet. Foto: Stockholm vatten och avfall

Stockholm och Huddinge genomför en omfattande satsning för att säkra dricksvattenförsörjningen genom utbyggnad, ombyggnad och renovering av infrastrukturen. En viktig milstolpe i detta projekt är den pågående nedläggningen av en 1,5 kilometer lång dricksvattenledning utanför Drottningholms slott.

Ledningen sträcker sig mellan Lovö och Kärsö, utanför Drottningholms slott, och ska säkra dricksvattnet för ytterligare en halv miljon Stockholmare.

– Det är första gången en så här stor och lång vattenledning sänks ner. Den är en del i ett av Stockholms största infrastruktursatsningar för att säkerställa behovet av dricksvatten, samtidigt som vi bygger om de delar av vattenledningarna som är uttjänta och som behöver bytas ut, säger enhetschef för förnyelseplanprojekt, Eva Wilmin på Stockholm Vatten och Avfall.

b
En ny huvudvattenledning sänks ner i Drottningholmssundet för att säkra dricksvattnet för ytterligare en halv miljon Stockholmare. Foto: Stockholm vatten och avfall

Dricksvatten betraktas som vår viktigaste livsnödvändighet. Huvudvattenledningen utgör en kritisk del av Stockholms ambitiösa dricksvattenprogram, som är en av de mest betydande infrastruktursatsningarna i regionens moderna historia. Programmet strävar efter att säkerställa dricksvattenförsörjningen för ytterligare cirka en halv miljon invånare. Det omfattar uppgradering och utbyggnad av cirka 5 mil nya dricksvattenledningar, renovering av tio befintliga vattentorn och konstruktion av ett nytt. Renoveringar och förnyelser av vattenverken på Lovö och Norsborg är planerade, medan ett helt nytt vattenverk för dricksvatten också är under planering.

– Anledningen till att vi har valt att lägga huvudvattenledningen genom Drottningholmsundet är att det är både en hållbar och en effektiv lösning, berättar Eva Wilmin.

De nya vattenledningarna är en del i den nya dricksvattenledningen som kommer att gå från vattenverket på Lovön till Trekantens vattentorn i Nybohov.

b
Den enorma ledningen fraktades i april i år i tre 500 meter långa delar sjövägen från Stathelle söder om Oslo till Stockholm. En transport som tog fem dagar efter att ha rundat södra Sverige, passerat Öland och Gotland. Ledningarna lyftes med lyftkranar och drogs på specialkonstruerade ramper över slussen i Södertälje för att sedan fortsätta resan vidare mot Stockholm och Drottningholm. Foto: Stockholm vatten och avfall

Källa: Stockholm vatten och avfall