Startknappen är tryckt för första produktionen av bränslecellssystem

Professor Dr Klaus Bonhoff, avdelningschef för policyfrågor vid Federal Ministry for Digital and Transport Affairs (BMDV), senator för Ekonomi och Innovation av Free and Hanseatic City of Hamburg, och Dr Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service STILL EMEA (f.l.t.r.), tillsammans tryckte på startknappen för den första produktionsanläggningen för bränslecellssystem vid STILL-fabriken i Hamburg.

STILL har nu framgångsrikt startat produktionen av sina första bränslecellssystem i Hamburg. Detta historiska ögonblick markerar invigningen av Hamburgs första produktionslinje för 24-volts bränslecellssystem. Detta placerar företaget som den första originalutrustningstillverkaren i Europa med eget bränslecellssystem.

Den officiella invigning ägde rum i en festlig ceremoni där företaget hade äran att ha närvaro av Dr. Melanie Leonhard, senator för Ekonomi och Innovation i Free and Hanseatic City of Hamburg, och professor Dr. Klaus Bonhoff, chef för avdelningen för policyfrågor vid Federal Ministry for Digital and Transport Affairs (BMDV). Tillsammans tryckte Dr. Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service STILL EMEA, på startknappen och invigde därmed företagets produktionsanläggning för 24-volts bränslecellssystem vid företagets fabrik i Hamburg.

Detta framsteg innebär att högpresterande bränslecellssystem för lagertruckar kommer att serieproduceras här i framtiden - en process som sträcker sig från tillverkningen av enskilda komponenter i företagets mekatronikcenter till den slutliga kvalitetskontrollen på en specialdesignad testbänk. Företaget lägger särskild vikt vid den komplexa testprocessen för att säkerställa att våra system fungerar korrekt, klarar av maximalt tryck och att inga gaser läcker ut.

Under många år har företaget varit aktivt involverat i flera projekt och initiativ för att driva utvecklingen av vätgasteknik. Detta har resulterat i en betydande erfarenhet och expertis inom produktion och användning av bränslecellssystem.