Så skulle stockholmarna lockas att välja kollektivtrafiken istället

Barkarbys tunnelbanestation. Foto: White Arkitekter

Stockholms kollektivtrafik är Europas tredje dyraste, och SL-kortet kommer att kosta över 1000 kronor snart. En Novus-undersökning av White Arkitekter visar att 41 procent av stockholmarna skulle åka mer kollektivt om priserna var lägre. Dessutom överväger var tredje stockholmare att byta bilen mot andra transportmedel.

Transportvalen påverkar miljö- och klimatproblem, men staden domineras fortfarande av biltrafik istället för mer hållbara alternativ.

– För att kunna skapa dessa gröna och levande stadsmiljöer som stockholmarna efterfrågar behöver fler människor förlika sig med tanken att välja bort bilen. Men då måste det också finnas en infrastruktur och kollektivtrafik som understödjer det valet, säger Martin Ehn Hillberg, kontorschef på Whites Stockholmskontor.

– Utökad kollektivtrafik samt fler gång- och cykelbanor handlar inte bara om att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten. Det handlar lika mycket om social hållbarhet. Tillgänglighet är en viktig markör när det kommer till rättvisa och god livskvalitet och det skapas genom god stadsplanering och stadsbyggande och sättet olika stadsdelar är sammankopplade. När busslinjer och avgångar läggs ned samtidigt som biljettpriser höjs påverkar det så klart hur människor rör sig, möts och nyttjar staden, säger Martin Ehn Hillberg.

Vad skulle hända om trafikerade vägar blev sociala, ekologiska platser? "Stockholms Framtidsgator är ett exempel där vi gjorde om delar av staden till multifunktionella gågator, vilket är en kostnadseffektiv metod för en mer hållbar stadsmiljö", säger Martin Ehn Hillberg.

– Ett praktiskt exempel på detta är Stockholms Framtidsgator, där vi i samarbete med Spacescape och Trafikkontoret på Stockholms stad temporärt omvandlade delar av Hälsingegatan, Tjärhovsgatan och Parmmätargatan till levande och multifunktionella gågator med nya möbler, växtlighet, lekbanor och aktivitetsytor. Utvärderingen visade att det är relativt enkelt att påverka gators sociala värden och trafiksäkerhet med enkla tillägg och omregleringar – ett kostnadseffektivt sätt att stötta en mer hållbar stadsmiljö, säger Martin Ehn Hillberg. 

Topplista: Detta skulle få fler stockholmare att välja kollektivtrafiken
1. Lägre biljettpriser, 41 %
2. Fler avgångar, 22 %
3. Mindre trängsel, 22 %
4. Färre förseningar, 20 %
5. Smidigare byten, 19 %

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.