Byggbolaget Eiffage tar sig an franska kärnreaktorer

Kärnkraftsverket i Penly. De förberedande arbetena förväntas starta här mitten av 2024, efter att EDF erhållit de administrativa tillstånden för bygget av de två enheterna. Foto: EDF

Det franska byggföretaget Eiffage, via dotterbolaget Eiffage Génie Civil, har tilldelats ett kontrakt värt över 4 miljarder euro av EDF för anläggningsarbete på de första två EPR2-reaktorerna som planeras i Penly, Normandie i norra Frankrike.

Kontraktet, som utlystes 2019, innefattar konstruktion av två enheter och 69 byggnadsstrukturer. Anläggningsfasen omfattar byggandet av reaktorbyggnadernas inneslutning - en kupol på 70 meter i höjd och 50 meter i diameter - samt turbinhallar. Det inkluderar även en sex våningar hög driftsbyggnad på totalt 15 000 kvadratmeter.

Jobb för personer med funktionsnedsättningar

Eiffage säger sig vilja "stärka den lokala ekonomin genom att prioritera lokala jobb och social sysselsättning". På höjdpunkten av anläggningsfasen kommer nästan 4 000 personer att involveras och skapa 1,3 miljoner arbetstimmar av social sysselsättning och jobb för personer med funktionsnedsättningar. Eiffage planerar också att utveckla utbildningsprogram som är avgörande för att återuppliva den franska kärnkraftsindustrin.

"Detta nya kontrakt till Eiffage visar gruppens förmåga att hantera stora projekt och stödja stora industriella företag i utmaningarna med avkarbonisering och energioberoende i Frankrike," säger företaget.

Tre par EPR2-reaktorer

I maj 2021 lade EDF fram ett förslag till staten för att bygga Frankrikes nya EPR2-reaktorprogram. De föreslår att bygga tre par EPR2-reaktorer i ordning i Penly, Gravelines och antingen Bugey eller Tricastin.

I februari 2022 tillkännagav den franska presidenten Emmanuel Macron att tiden var mogen för en kärnkraftsrenässans i Frankrike. Han sa att driften av alla befintliga reaktorer ska förlängas utan att kompromissa med säkerheten. Han presenterade ett föreslaget program för sex nya EPR2-reaktorer, med ett alternativ för ytterligare åtta EPR2-reaktorer som följer efter.

I juni i år meddelade EDF att de söker nödvändiga tillstånd för att bygga två EPR2-reaktorer på Penly-platsen. Det statliga kraftbolaget sa att dess styrelse hade beslutat att gå vidare med planerna på att bygga det första paret EPR2-reaktorer i Penly "som svar på förväntningarna som uttrycktes" under en nationell offentlig debatt, som ägde rum mellan 27 oktober 2022 och 27 februari 2023 under ledning av Nationalkommittén för offentlig debatt.

I väntan på dekret

Det tillades också att när miljötillståndet har erhållits kan EDF börja med förberedande arbete på platsen sommaren 2024, inklusive jordarbeten och omformning av en del av klippan, vilket representerar omkring tre och ett halvt års arbete.

När dekretet erhålls, runt 2027, kan företaget gjuta den första betongen för den första reaktorbyggnaden. Konstruktionen av enheterna kommer sedan att ta cirka sju år, med driftsättning 2035.

Bouygues Construction tilldelades anläggningskontraktet för Flamanville 3 EPR i september 2006. Byggnationen av den 1650 MWe-enheten på platsen i Normandie började i december 2007.

Källa: Eiffage Génie Civil