Den nya tunnelbanestationen Sofia börjar ta form

Norra teknikbyggnaden. Foto: Implenia

Station Sofia tar form 90 meter under Stigbergsparken i Stockholm, och samtidigt sprängs nu schaktet  fram i Stigbergsparken ovanför. Genom att spränga ut plattformsrummet har framstegen under jorden blivit tydliga, och nu går det att ana hur den framtida stationen kommer se ut.

Alla tunnlar har passerat Skeppsholmen och fortsätter sedan in under Saltsjön, riktade mot station Sofia på Södermalm. Samtidigt pågår specifika arbeten i en tvärtunnel som ligger ungefär i höjd med Hotell Skeppsholmen.

Förstärkningsåtgärder genomförs under Ladugårdslandsviken och förväntas vara slutförda i slutet av november eller början av december. Arbeten pågår även under Blasieholmen, där mindre sprängningar kan förekomma i en av tunnlarna. Inom kort kommer återställning av arbetsområdet att påbörjas i ventilationsschaktet på Blasieholmen.

I Stigbergsparken pågår nu sprängningen av ett schakt, som sträcker sig cirka 90 meter nedåt och expanderar till ungefär 20x20 meter i storlek. Genom användningen av raiseborrning har detta hål tagits fram. Jord- och bergmassor schaktas härifrån ner från parken och transporteras ut genom tunneln i Londonviadukten. Det är härifrån resenärerna kommer att få tillgång till snabbhissarna som tar dem ned till stationen.

bild
Hålet sprängs nu fram till en storlek om ca 20×20 meter. Foto: Region Stockholm.

Samtidigt som tunnlarna fortsätter sin bana mot både Kungsträdgården och Hammarby kanal, pågår betongarbeten för att ge liv åt den kommande tunnelbanestationen Sofia. Under och bakom allt som kommer att vara synligt på stationen behövs teknikutrymmen för utrustning och system. Det behövs för att allt ska fungera för både resenärer och tågoperatörer.  

bild
Teknikbyggnad. Foto: Implenia
bild
Här pågår arbetet med att forma nödvändiga tekniska utrymmen för den kommande stationen. Foto: Implenia
bild
Så här kommer det att se ut i framtiden. Visionsbild: Region Stockholm/Sweco

Källa: Region Stockholm