Finländska framtidsprojektet Entimmeståget kan kosta mindre än väntat

Järnvägsstationen i Åbo, Finland. Foto: Wikipedia Common, kredit: Phil Richards

Planeringsföretaget bakom den nya snabbtågsförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors rapporterar att projektet, ofta kallat entimmeståget, potentiellt kan bli billigare än tidigare beräknat.

Enligt företaget Turun tunnin juna, som ansvarar för planeringen, kan kostnadseffektiviseringar uppnås genom att inte hela sträckan görs dubbelspårig. Denna justering skulle inte påverka restidens snabbhet.

- Det är inte nödvändigt att hela sträckan är dubbelspårig för att bibehålla den förkortade restiden, förklarar Pekka Ottavainen, VD för bolaget, i ett pressmeddelande.

Företaget pekar även på att andra tekniska lösningar som påverkar banans geometri kan bidra till betydande kostnadsreduktioner, potentiellt i miljardklassen. De nuvarande kostnadsuppskattningarna för projektet ligger på mellan 3,4 och 4 miljarder euro.

Beslutas av parlamentet

Detaljerade planer som inkluderar dessa nya kostnadseffektiva lösningar kräver ytterligare planeringsarbete och förväntas presenteras för företagets styrelse i december. Det slutgiltiga investeringsbeslutet kommer därefter att fattas av Finlands riksdag.