Göteborg satsar stort på publika snabbladdare för lastbilar

Fyra nya snabbladdare finns på plats vid Port Entry. Foto: Göteborgs Energi

Göteborg fortsätter sin satsning på elektrifiering av tung godstrafik genom ett partnerskap mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Med stöd från Energimyndigheten har fyra nya snabbladdare installerats vid Port Entry på Hisingen, och snart planeras ytterligare fyra laddare på Exportgatan.

Dessa snabbladdare är särskilt utformade för lastbilar och syftar till att underlätta övergången till elektrifierade transporter. Göteborgs mål är att minska utsläppen från godstransporter med 70 procent fram till 2030, och detta är en viktig del av den strategin.

– Användningen av fossila bränslen måste minska om Göteborg ska klara sina miljömål. Detta gäller inte minst lastbilstrafiken. Därför känns det riktigt bra att nu kunna erbjuda betydligt bättre möjligheter för lastbilar att ladda, på laddplatser som är särskilt anpassade för stora och långa fordon. Placeringarna vid Port Entry och på Exportgatan är strategiskt valda då mycket tung trafik passerar där, säger Malin Flysjö, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

– Vårt mål är att minska Hamnens utsläpp från transporter med 70 procent fram till år 2030. Då behöver vi kunna erbjuda lastbilarna som trafikerar Hamnen laddning på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Om fler ska kunna ta steget mot fossilfrihet så behöver en infrastruktur komma på plats. Den publika snabbladdning som vi erbjuder måste dock kombineras med laddningsmöjligheter i lastbilsdepåerna och ute på vägarna, säger Viktor Allgurén, innovationschef, Göteborgs Hamn AB.

Snabbladdarna vid Port Entry är, liksom laddarna som Göteborg Energi sätter upp på Exportgatan publika. Det innebär att alla med laddningsbara fordon kan använda dem. Laddplatserna är dock anpassade särskilt för lastbilar.

Fakta nya snabbladdare

  • Fyra laddplatser med kapacitet upp till 350 kW finns nu på plats vid Port Entry på Hisingen. Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn.
  • Ytterligare fyra laddplatser driftsätts i månadsskiftet november/december på Exportgatan på Hisingen. Projektet drivs av Göteborg Energi.
  • Hela utbyggnaden av de åtta nya laddplatserna har möjliggjorts med stöd av Energimyndigheten.