Green Cargo får gemensamt säkerhetsintyg från Europeiska unionens järnvägsbyrå

Med det nya säkerhetsintyget på plats vidtar ett hårt arbete framåt. Foto: Green Cargo

Green Cargo erhåller sitt första gemensamma säkerhetsintyg från Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA, vilket är ett nödvändigt krav enligt järnvägssäkerhetslagen för att driva järnvägstrafik i Sverige, Norge och Danmark. Detta femåriga certifikat, utfärdat av ERA istället för Transportstyrelsen, markerar en ny fas för logistik- och  järnvägsföretaget och innebär att deras fullständiga säkerhetsstyrningssystem har noggrant granskats för att säkerställa överensstämmelse med de nya kraven.

För järnvägsföretag som Green Cargo är detta en rutinmässig förnyelse var femte år, men att nu ha ERA som utfärdare är en betydande förändring från tidigare praxis.

– Det har varit särskilt intressant att jobba med vår ansökan nu när vi bytt tillståndsform från tidigare nationella tillstånd till ett gemensamt säkerhetsintyg. När vi har gått igenom alla kravställningar så ser vi att vi har ett väldigt bra och heltäckande säkerhetsstyrningssystem som hanterar dessa krav, säger Karin Hesse, säkerhetschef på Green Cargo.

Med det nya säkerhetsintyget på plats vidtar dock ett hårt arbete framåt i och med järnvägens ständiga förändringar.

– Det är av största vikt att kontroll och övervakning av förändringar i kravställningar och lagstiftningar sker löpande och att vi följer med utvecklingen och uppdaterar säkerhetsstyrningssystemet kontinuerligt. Varje dag ska vara säkrare än den föregående, både för våra medarbetare och våra kunders transporter, säger Karin Hesse.

bild
Karin Hesse, säkerhetschef på Green Cargo. Foto: Green Cargo