Nästa steg mot Trelleborgs nya ringväg och hamninfart

Trafikverket och Trelleborgs kommun är överens om att den avsiktsförklaring om samarbete mellan parterna som gjordes 2020 ska upphävas.

Trafikverket och Trelleborgs kommun har enats om att häva den ursprungliga samarbetsavsikten från 2020. De strävar nu tillsammans mot en optimerad ny kommunal ringväg och östlig hamnanslutning för att maximera fördelarna både lokalt och övergripande. Med Trelleborgs hamn flyttad österut skapas möjligheter för utveckling av centrala områden.

Lennart Andersson, direktör på Trafikverket Syd, noterar Trelleborgs kommuns tydliga mål att bygga en ny östlig hamnanslutning och leda hamntrafiken via en ny ringväg för att omvandla det gamla hamnområdet. Trots att en ny ringväg och östlig hamnanslutning inte är av väsentligt statligt intresse, stöder Trafikverket kommunens utvecklingsplaner inom ramen för planmonopolet.

Tills den nya hamnanslutningen är klar, delar Trafikverket och Trelleborgs kommun ansvaret för att upprätthålla och förbättra den befintliga västliga hamnanslutningen. Samarbetet syftar till att möta behoven på kapacitet och framkomlighet för hamnens trafik.

Sedan kommunfullmäktiges beslut har samarbetet fördjupats, och parterna har nu ett medfinansierings- och samverkansavtal. Enligt Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, är det goda samarbetet och dialogen med Trafikverket anledningen till att avsiktsförklaringen från 2020 betraktas som överspelad.

Hävningen av avsiktsförklaringen kräver godkännande från Kommunfullmäktige och kommer att följa kommunens beslutsprocess efter styrgruppens rekommendation.

Källa: Trelleborgs kommun