Tågtrafiken på Västra Stambanan hotas av halvering

Ett stort underhållsarbete på Västra Stambanan väntar skaraborgs tågpendlare. Foto: pascal meier/unsplash

Från början av 2025 står de invånare i Skaraborg som pendlar med tåg inför en betydande utmaning. Tidningen Skaraborgsbygden har rapporterat om ett omfattande underhållsarbete som inleds på Västra Stambanan och som potentiellt kan ha en påverkan på tågtrafiken under en förlängd tidsperiod. I sina rapporter granskar tidningen detta arbete, dess konsekvenser för tågresenärer och de tekniska utmaningar som måste hanteras.

Enligt uppgifter i tidningen Skaraborgsbygden planerar Trafikverket att starta detta stora underhållsprojekt i januari 2025, fokuserat på de 42 kilometrarna mellan Olskroken i Göteborg och Alingsås. Denna sträcka, som tidningen Skaraborgsbygden rapporterar är en av de mest trafikerade på Västra Stambanan, rymmer godståg, fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. Underhållet kommer, enligt samma källa, att inkludera utbyte av kontaktledningar och andra åtgärder som behövs efter nästan 90 års användning.

Enligt ytterligare rapporter förväntas dessa arbeten leda till att över hälften av tågkapaciteten mellan Göteborg och Stockholm kommer att försvinna under perioden. Det planeras även, enligt samma källa, att stänga av tågtrafiken under 16 helger 2025, vilket kommer att påverka många resenärer.

Tidningen rapporterar också att de tåg som fortsätter att köra mellan Stockholm och Göteborg kommer att uppleva en ökning av restiden med 12 minuter. Detta beror på att det finns fler parallella arbetsprojekt, inklusive anläggandet av ett förbigångsspår i Laxå, som enligt samma källa syftar till att säkerställa smidigare omkörning av långsammare tåg.

Lokalpolitiker och riksdagsledamöter, som refereras i tidningen Skaraborgsbygden, är oroade över situationen, särskilt med tanke på den viktiga roll som godstrafiken spelar i området. De framhåller behovet av att hitta balansen mellan nödvändigt underhåll och att minimera den negativa påverkan på samhället.

Arbetena kommer att fortsätta under flera år och kommer senare, enligt Skaraborgsbygden, att påverka sträckan mellan Alingsås och Falköping, med planerat startdatum 2027 och en varaktighet på tre år.

Västra Stambanan invigdes av kung Karl XV år 1862, är en kritisk länk i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg och har en rik historia som har format det svenska järnvägssystemet.