Eltel tecknar finskt kraftledningsavtal värt cirka 23 miljoner euro

Projektet startar under fjärde kvartalet 2023 och kommer att vara klart i slutet av 2026. Foto: casey horner/unsplash

Eltel Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsoperatör, om att bygga en 74 kilometer lång transmissionsledning. Kontraktet är värt cirka 23 miljoner euro.

Den nya 400+110 kV kraftledningen kommer att gå i mellanöstra Finland och kommer ytterligare att stärka energieffektiviteten och kapaciteten i det finska kraftnätet i takt med omställningen till förnybar energi.

Projektet är en del av Fingrids Järvilinja, Sjölinjen, och är ytterligare en stor etapp som Eltel kommer att bygga. I juli 2023 undertecknade Eltel ett avtal värt 19 miljoner euro som bringar det sammanlagda värdet av Lake Line-projektet till 42 miljoner euro.