Nya dubbelledningar från Sollefteå kommun och ner till Ockelbo planeras

Kraftledningar över vatten Foto: Tomas Arlemo

Stamnätet stärks med 30 mil nya ledningar. Tidigare i år beslutade Svenska kraftnät om att investera i nya 400 kV dubbelledningar från Sollefteå kommun och ner till Ockelbo kommun och nu fortsätter arbetet med att utreda olika val av korridorer, områden som är möjliga för de nya ledningarnas placering.

Inlandspaketet

Investeringen i det så kallade Inlandspaketet är på 10 miljarder och bidrar tillsammans med övriga projekt i NordSyd till att öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige. I Inlandspaketet, som är en del av Västeråsbenet i NordSyd, ska gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd rivas och ersättas med två nya 400 kV ledningar. 

Ett robust elnät

Inlandspaketet utgör en nödvändig del i NordSyds mål att etablera ett robust och flexibelt elnät med hög överföringsförmåga mellan norra och södra Sverige.

– Beslutet innebär att vi kan organisera oss för att klara den stora uppgift som det innebär att bygga och även riva ledning av den omfattning som nu ska göras, säger Kari Vaiho, huvudprojektledare för Inlandspaketet. 

Inlandspaketet och övriga åtgärder i Västeråsbenet och Uppsalabenet kommer att bidra med en ökad överföringskapacitet om cirka 1500 MW.

Myndighetsdialog och fortsatta utredningar

Nu fortsätter arbetet med att utreda olika val av korridorer, områden som är möjliga för de nya ledningarnas placering. Samtidigt påbörjas dialogen med berörda myndigheter som länsstyrelser och kommuner för att skapa kontakt i ett tidigt skede. Därefter väljs ett utbyggnadsförslag som ska ut på samråd och inventeringar utförs i fält.

Runt 2032 planeras de nya ledningarna tas i drift.