Macron lovar 700 miljoner euro till järnvägsprojekt på 13 platser

President Emmanuel Macron presenterade i sitt tal den ekologiska planeringen med vars hjälp Frankrike siktar på att minska sina utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030, skydda den biologiska mångfalden och främja den cirkulära ekonomin. Foto: Franska regeringen

Frankrikes president Emmanuel Macron skisserade nyligen en ljus framtid för landet som kommer att producera jobb, gröna industrier och blomstrande landskap i sitt efterlängtade tal om ekologisk planering och om flera nya järnvägsprojekt, bland annat när det gäller Paris pendeltåg.

Paris pendeltåg, RER (franska: Réseau Express Régional) är ett järnvägssystem i Paris som sammanlänkar sedan tidigare existerande förortsbanor med varandra genom långa tunnlar under staden. RER ägs av Paris lokaltrafikbolag, RATP, och det statliga franska järnvägsbolaget SNCF.

Från Elyséepalatset presenterade statschefen efter ett möte på mer än två timmar med sin premiärminister Elisabeth Borne och sjutton regeringsmedlemmar sin strategi för att bekämpa den globala uppvärmningen, som också planerade 700 miljoner euro i statlig finansiering för järnvägssektorn "RER metropolitains".

- Ekologisk planering är svaret på utmaningen med "vårt lands suveränitet genom att organisera det gradvisa och snabba slutet av fossila bränslen, som är den främsta orsaken till klimatförändringarna, sade Macron.

Macron om 13 järnvägsprojekt

- Vi lanserade för ett år sedan ett ambitiöst mål, nämligen utvecklingen av dessa RER-metropoliterna för att främja övergången från privatbilar till mindre utsläppskrävande kollektivtrafik, som både består av fysisk planering och som också tjänar branschen. Så från och med oktober ska planeringskontrakten mellan staten och regionerna skrivas på och de ekonomiska resurserna för de första 13 projekten ställas till förfogande tillsammans med järnvägsplanen. Allt detta är extremt sammanhängande och kommer att göra det möjligt att lansera projekt för vår järnvägsindustri och för skapandet av de jobb som är förknippade med den här också, sammanfattade Macron.

 Källa: Franska regeringen /Elysee palats