Nytt projekt om hur mobilitetslösningar kan göras mer attraktiva

Delad bil skulle kunna ersätta 10-15 privatägda fordon. Foto: OKQ8

Nyttjandegraden för privatägda bilar är idag mycket låg och de står parkerade ungefär 96 procent av tiden. Utöver detta är bilägares efterfrågan rörande parkeringsplatser i befintliga och framtida bostadsbestånd en betydande utmaning för både bostadsbolag och kommuner. Med effektiva och väl utformade bildelningstjänster skulle vi kunna ersätta ett stort antal privatägda fordon samt minska behovet av parkeringsplatser och reducera belastningen på miljön.

Bilpooler, lösningar där flera personer delar en eller flera bilar, kan - rätt utformade - vara en attraktiv åtgärd som reducerar behoven av privatägd bil, minskar mängden parkeringsplatser och samtidigt bidrar till ett mer hållbart resande. Beräkningar pekar på att en delad bil skulle kunna ersätta 10-15 privatägda fordon. Om dessutom bilpoolerna baseras på nyare fordon kan äldre privatägda bilar ersättas med nyare årsmodeller som har högre säkerhet och lägre utsläpp.

Det är således mycket värdefullt om betydligt fler kan använda bildelningstjänster och att tjänsterna utformas så att de kan nyttjas mer effektivt med en högre beläggning som resultat. För att uppnå detta behöver vi öka kunskapen om hur lösningarna bäst designas och implementeras så att bildelningstjänsterna kan göras mer attraktiva och lönsamma.

– Att dela på fordonen är bättre för klimatet, frigör utrymme i staden och gynnar hushållsekonomin. Därför är detta projekt så värdefullt, säger Maria Stenström, mobilitetsansvarig på 2030-sekretariatet.

För att skapa ny kunskap om hur mobilitetslösningar kan göras mer attraktiva startas nu ett nytt projekt som bygger på en samverkan mellan leverantörer inom mobilitetslösningar, allmännyttiga bostadsbolag och experter inom innovation och beteendeförändring. Projektteamet kommer att utveckla, implementera och utvärdera beteendeförändrande lösningar med syftet att undersöka vilka lösningar som mest effektivt kan bidra till att öka nyttjandet av bilpooler.

– Vi vet att det är utmamande att förändra en så pass normativ vana som att äga en egen bil, berättar Niklas Laninge, psykolog vid Nordic Behaviour Group. 

– Men genom en djup förståelse för de boendes behov kan vi skapa en förändring som verkligen gör skillnad och som är här för att stanna.

Projektet kommer även att omfatta studier rörande mobilitetstjänsternas design och affärsmodeller. 

– För att kunna erbjuda attraktiva mobilitetstjänster behöver lösningarna vara attraktiva för nyttjarna, men även ekonomiskt hållbara för de aktörer som tillsammans utvecklar, implementerar och underhåller systemen, säger Klas Hedvall, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Nordic Behaviour Group, OKQ8, 2030 sekretariatet, AB Bostaden, Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Helsingborgshem, Mölndalsbostäder, och Svenska Bostäder. Projektet finansieras av Vinnova inom programmet FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation, delprogrammet Transport- och mobilitetstjänster.