Frankrike vill ersätta gas- och bränslevärmare med värmepumpar

Frankrikes miljöminister Bechu sade att Frankrike också vill öka användningen av geotermisk energi för uppvärmning av bostäder. Foto: Franska regeringens officiella bild.

Frankrike vill ersätta bränsle- och gasvärmare för bostäder med värmepumpar och skapa en industri som tillverkar dessa i ett försök att minska utsläppen av växthusgaser, sade Frankrikes miljöminister Christophe Bechu nyligen.

Som en del av en flerårig miljöplan som tillkännagavs av president Emmanuel Macron nyligen, planerar Frankrike att fasa ut sina få återstående koleldade kraftverk, uppmuntra fransmännen att lägga ner termiska motorer för elbilar och främja värmepumpar som ett sätt att värma hus.

Franska värmepumpar

- Att bekämpa klimatförändringarna innebär först och främst att lämna fossila bränslen, därför borde vi inte ha fler bränslevärmare och mycket färre gasvärmare, sa Bechu i en intervju med Franceinfo radio.

Frankrike har som mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030, jämfört med 1990.

Bechu konstaterade att regeringen vill hjälpa till att utveckla en nationell värmepumpsindustri så att Frankrike har kapacitet att tillverka upp till 1 miljon enheter per år, snarare än att subventionera importerade polskt eller kinesiskt tillverkade enheter.

Inga förbud

På frågan om hur Frankrike skulle kunna ersätta de uppskattade 30 miljoner värmesystemen i landet till 2030, sa Bechu att om regeringen kunde lyckas ersätta nästan alla de nästan 3 miljoner bränslevärmarna och ungefär hälften av de 11 miljoner gasvärmarna i Frankrike till 2030, skulle landet kunna klara av att minska sina utsläpp med 55 procent till dess.

Han uteslöt ett förbud mot fossilbränsleeldade värmare och sa att regeringen skulle använda stimulansåtgärder snarare än tvång för att öka bytestempot.

Inga utsläpp på grund av kärnenergi

Värmepumpar använder elektricitet för att hämta värme från miljön, och eftersom Frankrike huvudsakligen är beroende av kärnenergi för att generera elektricitet, skulle värmepumpar generera praktiskt taget inga utsläpp under användning.

Källa: Franceinfo radio