NCC vann upphandlingen av Johannisborgsförbindelsen

Visualisering: Norrköpings kommun

Nu är partneringupphandlingen för byggnation av etapp 2 av Johannisborgsförbindelsen genomförd. I etappen ingår bland annat en öppningsbar bro över Motala ström. Tre företag deltog i anbudsförfarandet där fokus låg på de mervärden som anbudslämnaren kunde redovisa för kommunen. NCC blev det företag som vann upphandlingen.

– Det här blir ännu ett långvarigt samarbete mellan kommunen och NCC. Vi har tidigare haft flera positiva erfarenheter av att vara beställare i projekt där NCC agerat som entreprenör, som exempelvis Inre hamnen och Östra promenaden. Vi ser fram emot att dra nytta av deras breda erfarenhet när vi nu tar oss an utmaningen med Johannisborgsförbindelsen, säger Henrik Åberg, delprojektledare på Norrköpings kommun.  

Med Johannisborgsförbindelsen knyts vägarna E4 och E22 ihop vilket minskar motortrafiken i centrala Norrköping. Byggnationen av etapp 2 är planerad att påbörjas inom fem år från 2024 och har en genomförandetid på fem år. Förutom öppningsbar bro ingår i uppdraget också flertalet cirkulationsplatser och anslutande vägstruktur samt omfattande ledningsomläggningar och kajrenovering längs Motala ström. Projektbudget för Johannisborgsförbindelsen etapp 2 är cirka 750 miljoner kronor.

I upphandlingen ingår också byggnation av etapp 3, där detaljplan nu är under framtagande.