Grävlingar förlamar nederländska järnvägslinjer, infrastrukturförvaltarna är inte roade

Grävlingstunnlar, till vänster i bilden, under Nederländska stambanan mellan orterna Bosch och Boxtel. Foto: Infrastrukturmyndigheten ProRail

Under den senaste tiden har den nederländska infrastrukturförvaltaren ProRail varit tvungen att avbryta tågtrafiken på två linjer efter upptäckten av grävlingstunnlar under spåren.

Detta kan resultera i spårinstabilitet, vilket utgör en höjd säkerhetsrisk. En hårt trafikerad del av en järnvägslinje i södra Nederländerna togs därför nyligen ur drift

Belastad stambana

Den berörda linjen är den mellan Den Bosch och Eindhoven, där tåg inte går mellan Den Bosch och Boxtel. Den Bosch-Eindhoven-linjen är en livlig pendlingslinje, och tågresenärer måste nu resa via den närliggande staden Tilburg för att undvika rutten.

Hanterbar situation

Nederländska tågoperatören Dutch Railways kallade situationen "hanterbar". Trafiken kommer dock att påverkas under ett antal veckor. Grävlingar är en skyddad art i Nederländerna, vilket innebär att det finns procedurer som ProRail måste följa innan de får flytta på varelserna.

Nyligen var infrastrukturförvaltaren tvungen att stoppa trafiken även nära Molkwerum i den norra provinsen Friesland. Detta är ett område där djurisk ”tunnelborrning” är ett återkommande problem.

Här hoppas ProRail kunna flytta grävlingarna till en konstgjord håla. Tillstånd att göra det väntas senare, men hela processen med att flytta och göra nödvändiga reparationer av spåren kan ta mer än en månad.

Skräddarsytt arbetssätt

Om samma metod kan tillämpas på det andra drabbade området mellan Den Bosch och Boxtel återstår att se. Infrastrukturförvaltaren kommer att använda ett skräddarsytt arbetssätt i varje enskilt fall.

På måndagen beklagade ProRails vd John Voppen att de rutiner som nu finns är så tidskrävande och därmed till nackdel för resenärerna. Han sade att samtal pågick med ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning för att påskynda situationen.

Rover passagerarförening vill också se snabba åtgärder. ProRail övervakar för närvarande ett 40-tal platser där grävlingar är kända för att vara aktiva.

Problemen med grävlingar är inget unikt nederländskt fenomen. I Tyskland är spåren mellan Unna och Fröndenberg nära Dortmund i delstaten Nordrhein-Westfalen ur drift till åtminstone december 2023.

Källa: Pro Rail, Nederland