Trafiken flyttas över till nya E10

Flytt av väg i Norrbotten. Foto: taneli lahtinen/unsplash

Boliden ska utöka dagbrottsgruvan i Aitik i Gällivare kommun. Utökningen innebär att E10 måste flyttas. Nuvarande vägsträckning kommer att påverkas av Bolidens gruvverksamhet och nydragningen av E10 kommer att gå genom Liikavaara i Gällivare kommun.

Den nya sträckningen av E10 kommer att dras vid sidan om befintlig väg och omfattar dragning av en ca 3 km lång ny väg. Nu planeras trafiken att flyttas över från den gamla till den nya sträckningen.

E10 har betydelse både regionalt och lokalt som uppsamlingsväg för person- och godstransporter. E10 saknar bitvis alternativa färdvägar och är därmed sårbar. Detta ställer höga krav på infrastrukturens tillgänglighet och robusthet. 80 procent av kostnaden finansieras av Boliden. Eftersom vägen förbereds för 2+1 körfält finansierar Trafikverket standardökningen med 20 procent.

Projektet påbörjades i mars 2022 och enligt den preliminära tidsplanen ska projektet beräknas vara klart i slutet av året.

Källa: Trafikverket