Telia stärker spektrumposition för fortsatt utbyggnad av mobilnät

Mobilmast Telia. Foto: Martin Pehrsson

Post- och telestyrelsen har meddelat resultatet av frekvensauktionen för de tre stora mobilbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz, som startade den 19 september och avslutades 21 september. Telia Sverige säkrade spektrum i samtliga tre frekvensband - 2x15 MHz i 900 MHz bandet, 2x20 MHz i 2,1 GHz bandet och 2x30 i 2,6 GHz bandet. Tillstånden för de förvärvade spektrumen gäller i 23 respektive 25 år och är viktiga för den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

Fram till idag har spektrumbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz använts för 2G, 3G och 4G, och burit en stor del av trafiken i de svenska mobilnäten. De spektrum som Telia nu säkrat i dessa frekvensband kommer att användas för att förbättra täckning och kapacitet i Telias 4G- och 5G-nät, inklusive i landsbygdsområden med bristfällig täckning och längs högtrafikerade järnvägar som förbinder Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi är nöjda med resultatet av auktionen, där Telia kommer att ha den bästa spektrumportföljen av alla operatörer i Sverige från och med 2026. Redan idag har mer än 75 procent av Sveriges befolkning tillgång till vårt 5G-nät. Utfallet i auktionen innebär att vi stärker vår spektrumposition avsevärt och utökar vårt nätverksledarskap på den svenska marknaden genom bättre täckning, högre kapacitet och därmed bättre digitala upplevelser i Telias nät, säger Anders Olsson, vd Telia Sverige.

Tillståndet för frekvensbandet 900 MHz gäller från 1 januari 2026 till och med 31 december 2048, och tillstånden för frekvensbanden 2,1 GHz och 2,6 GHz är giltiga från 1 januari 2026 till och med 31 december 2050. I enlighet med villkoren för tillstånden betalar Telia 50 procent, SEK 780 miljoner, av priset för sina nya frekvensblock inom 30 dagar och de återstående 50 procent i slutet av 2025.