Borlänge testar appen som ska minska biltrafiken

Sara Bergström, Ikea, Jonas Flank, Borlänge kommun, Anna Wenstedt, Borlänge Energi och Stefan Kujampää, SSAB. Bild: Henrik Hansson.

Borlängebon gör i snitt 2,3 resor per person och dag. Merparten av dessa är arbetsresor och de flesta är under fem kilometer. Samtidigt står transporter för den absolut största delen av kommunens koldioxidutsläpp. Nu testar Borlänge kommun, Borlänge Energi, Ikea och SSAB samåkning till arbetsplatsen som alternativ till egen bil.

Det finns stor potential till snabba utsläppsminskningar genom att gå från resor i egen bil till cykel, gång, kollektivtrafik eller delad bil. I en gemensam satsning testar nu Borlänge kommun, Borlänge Energi, SSAB och Ikea en strukturerad form av samåkning.

– Vi vet att det är många som arbetspendlar i egen bil till och från jobbet i Borlänge. Om vi kan underlätta för dessa att samåka kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Borlänge, berättar Stefan Kujanpää, avdelningschef Hållbara anläggningar SSAB Borlänge.

App och beteendeförändring

Lösningen är en digital plattform, en app som utvecklas av företaget Freelway. I appen kan man både söka någon att samåka med och erbjuda plats i sin bil. Appen hjälper även till med betalning.

– Appen är en del av lösningen, men det här handlar lika mycket eller ännu mer om att förändra ett beteende. För att få fler att vilja prova detta samarbetar vi med KLOT/ Klimatpsykologerna som har expertkunskap om forskning kring beteendeförändringar, säger Jonas Flank, HR-chef på Borlänge kommun.

Det ska vara enkelt och tryggt

Inför satsningen har projektgruppen genomfört intervjuer med medarbetarna för att se vad som kan upplevas som hinder och vilka argument som kan göra det lockande att testa samåkning. Faktorer som framkommit som viktiga är att veta hur hemfärden ska ske, vad som händer om någon behöver åka tidigare än planerat och tryggheten i allmänhet

– Vi ser detta som en möjlighet för våra anställda att kunna göra fler hållbara val kopplat till hur man tar sig till och från arbetsplatsen. Där kommer appen med sin enkla och smidiga bokningsfunktion underlätta, säger Sara Bergström, tillförordnad Market Manager IKEA Borlänge/Gävle.