Ny Pendelbåtlinje mellan Värmdö och Stockholm

Pendelbåten kommer att gå mellan Ålstäket i Värmdö och Strömkajen i Stockholm. Foto: kabir baidhya/unsplash

Nyligen signerades avtal mellan Region Stockholm och Djurgårdens Färjetrafik AB att utföra trafik med pendelbåt mellan Ålstäket i Värmdö och Strömkajen i Stockholm. Trafiken planeras att starta 1 april 2024.

Uppdraget innebär ett helhetsåtagande att driva och utveckla linje 84, en helt ny linje med pendelbåt. Enligt avtalet ska linjen helt drivas med förnybar energi för att bidra till en hållbar kollektivtrafik.

– Målet har varit att teckna ett trafikavtal som ska bidra till att öka det kollektiva resandet och att uppnå hög effektivitet i de tjänster som ingår i uppdraget, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Avtalet avser en försökslinje med pendelbåt som efter utvärdering kan komma att permanentas. Trafiken genomförs hela året med undantag för perioder med is. Linjesträckningen är Ålstäket-Norra Lagnö-Koviksudde-Riset-Slussen-Strömkajen. Linjen ska trafikeras med sex turer i vardera riktningen under vardagar och med tre turer i vardera riktningen på helger.

Värmdö kommun har anlagt en ny brygga med anslutning till gång- och cykelväg samt genomfört förberedelser för installation av laddinfrastruktur. Detta för att linjen i framtiden ska kunna trafikeras med eldrivna fartyg.

Fakta om avtalet - L84

  • Avtalet sträcker sig initialt över två år, men kan förlängas ett år i taget i högst två år
  • Avtalet avser en försökslinje med pendelbåt som efter utvärdering kan komma att permanentas
  • Avtalets totala värde beräknas till som mest 100 miljoner kronor
  • Avtalet innehåller incitament med bonus och viten för att uppnå hög intäktssäkring och kundnöjdhet
  • Trafiken bedrivs under varumärket SL med dess köp- och resevillkor
  • Trafikstart planeras till 1 april 2024