Västtrafik testar on demand buss

Bussen kommer när resenärerna vill. Tjänsten är ett test som pågår till april 2024, som ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken med fasta linjer och fast körväg. Bild: Eddie Löthman.

Små bussar som hämtar och lämnar resenärer när och var de vill – kan det få fler att resa hållbart med kollektivtrafiken? Det hoppas Västtrafik få svar på, när en ny tjänst nu testas i Ulricehamn.

Tjänsten kallas Buss on demand och går i korthet ut på att resenärer väljer var och när de vill resa. Bussen har ingen fast linjesträckning, resvägen räknas i stället ut beroende på var resenärer ska hämtas och lämnas. Tjänsten är ett test som pågår till april 2024, som ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken med fasta linjer och fast körväg.

Hoppas ersätta bilresor

– Vi behöver utveckla våra tjänster och få ännu fler att resa hållbart. Det här är ett spännande test som vi hoppas ska ge svar på en rad frågor, till exempel vem som använder en sån här tjänst. Men framför allt vill vi se om det här kan ersätta en del bilresor, till exempel där ungdomar skjutsas till olika aktiviteter. Eller kanske fungerar det bättre för områden där kollektivtrafiken i dag inte riktigt räcker till, säger Per Nyrenius, utvecklingsledare på Västtrafik.

Testet görs tillsammans med Ulricehamns kommun och trafikoperatören Connect buss.

– Vi tror att Ulricehamn passar bra för den här sortens trafik, utifrån hur resandet ser ut i dag, geografi och folkmängd. Det kan få fler att välja att resa kollektivt framför bilen, säger Västtrafiks ordförande, Bijan Zainali.

Uppdrag från nämnden

I Västtrafiks uppdrag för 2023-2024 ingår det att driva egen utveckling av innovationer som kan underlätta omställningen till hållbart resande.

– Denna typ av dynamisk trafik ligger i linje med detta, och det är en naturlig utveckling för kollektivtrafiken, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Så funkar det

Resenären bokar resan i appen Buss on demand. Om resenären behöver köpa en biljett så slussas den vidare till Västtrafik To Go, där biljetten köps. Upphämtningsplatsen är antingen en vanlig hållplats eller en hållplats som enbart syns i appen, virtuellt. En buss kommer i de flesta fall inom 10-20 minuter. Om fler resenärer ska ungefär samma väg så reser de tillsammans. En rutt beräknas fram beroende på var resenärer ska hämtas och lämnas.