Svedalas stationsområde ska byggas om

Trafikverket bygger en gångtunnel under spåren och två långa sidoplattformar. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar för att bygga en gångtunnel vid Svedala station i Skåne. Mellanplattformen ska även bytas ut mot två nya, längre sidoplattformar. Det görs för att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt. I nuläget pågår projektering.

I samarbete med Svedala kommun ska Trafikverket bygga om stationsområdet i Svedala. I dag får resenärerna använda en planpassage med bommar för att nå mellanplattformen från norra sidan av spåren. Nu ska planpassagen tas bort och den ska ersättas med en gångtunnel under spåren. Det gör att förbindelsen mellan norra och södra delen av Svedala station förbättras. Trafikverket ska också byta ut mellanplattformen mot två längre sidoplattformar som går att nå från både norra och södra sidan av stationen. De nya plattformarna blir längre, vilket gör det möjligt för längre tåg att trafikera sträckan.

Svedala kommun kommer även att rusta upp ytorna som angränsar till Trafikverkets stationsområde.

Det här planeras

Stationsområdet byggs om och rustar upp. Två längre sidoplattformar och en ny gångtunnel med tillhörande ramper, hissar och trappor ska byggas. Avståndet mellan spåren minskar.

Den nya stationen kommer att rymmas inom den befintliga järnvägsfastigheten.

Tågtrafiken kommer vara igång under hela byggtiden förutom kortare avstängningar vissa helger. Mellan december 2023 och december 2024 kommer bara ett spår i taget vara öppet vid Svedala station. Det ska dock inte påverka möjligheten att ta tåget till varken Malmö eller Simrishamn. 

Källa: Trafikverket