Göteborg satsar stort på infrastruktur till Lindholmen

Lindholmshamnen. Foto: Lindholmshamnen

I takt med att staden växer, ökar även trycket på de befintliga förbindelserna mellan Hisingen, fastlandet och närliggande kommuner. Västra Götalandsregionen har därför tillsammans med Partille, Göteborgs och Mölndals kommun tagit fram ett program för att knyta ihop stadsdelarna ytterligare och i höst ökar takten med arbetet av den nya spårvägen. 

Arbetet med nya spårvägen på Lindholmen tar fart i höst och fram till slutet av december är det begränsad framkomlighet vid rondellen mellan Gamla Ceresgatan och Lindholmsallén. Det gör att trafiken i området leds om på olika sätt. Den nya spårvägen ska kopplas ihop med befintliga spår på Hisingsbron och planeras vara färdig vid årsskiftet 2025-2026.

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.

Så småningom kommer spårvägen fortsätta under älven genom Lindholmsförbindelsen och i höst ökar arbetstakten med den nya spårvägen till Linholmen i Göteborg.

bild
Det blir tre hållplatser längs sträckan: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen, där spårvagnarna kommer att vända. Karta: Göteborgs stad
bild
Visionsbild över Lindholmen där området har fått en spårväg från Frihamnen. Bild: Älvstaden

Varje vardag korsar över 300 000 resenärer Göta älv via broar, tunnlar och färjor. Nu planeras fler förbindelser över älven för att lätta trycket för trafik och resande mellan Hisingen och fastlandet. Satsningen innebär en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget, en ny gång- och cykelbro från Hugo Hammars kaj, ett nytt färjeläge vid Keillers kaj samt en utbyggnad av spårvägen som binder samman Lindholmen med Frihamnen.

I takt med att staden växer, ökar även trycket på de befintliga förbindelserna mellan Hisingen, fastlandet och närliggande kommuner. Västra Götalandsregionen har därför tillsammans med Partille, Göteborgs och Mölndals kommun tagit fram ett program för att knyta ihop stadsdelarna ytterligare.

bild
I framtiden kan du ta dig mellan Lindholmen och Stigberget under älven. Foto: Älvstaden

1. En tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget

För att ge kollektivtrafiken förutsättningar att klara högt tryck utan att påverka sjöfart, stadsmiljö och restider beslutade kommunfullmäktige i september att bygga en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget.

– En tunnel ger bäst förutsättningar för snabb och kapacitetstarkt resande samt ger bättre förutsättningar för god stadsmiljöutveckling, säger Ma-Lou Wihlborg, programledare från trafikkontoret för sträckan Lindholmen – Linnéplatsen.

2. Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen

Strax efter att nya Hisingsbron invigdes blev det också klart att bygga en gång- och cykelbro som förbinder Hugo Hammars kaj på Lindholmen med Packhuskajen på fastlandet.

– Bron kommer att skapa en genväg över älven, underlätta människors vardag och stimulera ett ökat hållbart resande. Trafikkontoret siktar på att bron ska stå färdig tio år efter att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning vilket betyder att vi, med förutsättning att allt går som det ska, kommer kunna cykla och promenera över bron år 2031, säger Miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel.

bild
När det nya färjeläget vid Keillers kaj står färdigt kommer färjan att närma sig Lindholmen med utsikt över SVT-huset och Geely. Foto: Älvstaden

3. Nytt färjeläge utmed Pumpgatan

Lindholmen får ett nytt färjeläge vid Keillers kaj, utmed Pumpgatan. Ambitionen är att färjetrafiken över älven ska fortsätta att öka och det nya färjeläget blir ett bra komplement som förbättrar möjligheten att ta sig till Lindholmens östra delar. Trafiknämnden har beslutat att finansiera den nya älvskytteln under förutsättningen att Västtrafik erbjuder gratis resor mellan Pumpgatan och Stenpiren i sju år framåt.

– Projekteringen är genomförd, entreprenaden är upphandlad och trafikkontoret bedömer att färjeläget vid Pumpgatan kan vara på plats till sommaren 2022. Förutsatt att vi får våra avtal med Västtrafik på plats så kan vi erbjuda avgiftsfri färjetrafik mellan Stenpiren och Pumpgatan från år 2022 till 2029, säger Gunnar Palm projektledare på trafikkontoret.

4.Spårväg som binder samman Lindholmen med Frihamnen

För första gången sedan 1950-talet byggs Hisingens spårväg ut. 2019 påbörjades förberedelserna för att dra spårväg mellan Frihamnen och Lindholmen och den 5 juni välkomnades allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen. Spårvägsprojektet väntas vara klart för trafikering 2025.

Källa: Göteborgs stad, Älvstaden, Trafikverket