Finnsirius är det första av Finnlines två nya ropaxfartyg

Finnsirius sätts nu i trafik på rederiets linje mellan Finland och Sverige via Åland Foto: Finnlines/Peter Kroon

Nu har den döpts, Finnsirius, den första av två nya hållbara ropaxfartyg i Superstarklassen. Fartygets gudmor är Tiina Ahola, som representerar Aholakoncernen. Namngivningsceremonin firade rederiet och Aholakoncernens långvariga samarbete och engagemang för Finlands industri och handelssektor, som betydelsefulla transportörer av finländsk export och import.

Ropaxfartyget Finnsirius, som ingår i rederiets gröna nybyggnadsprogram om 500 miljoner euro, döptes vid en högtidlig ceremoni i Nådendal den 13 september 2023. I enlighet med traditionen vid fartygsdop utbringade Finnsirius gudmor Tiina Ahola en skål och krossade sedan en champagneflaska mot fartygets skrov, med en önskan om lycka, välgång och gynnsamma vindar för fartyget, dess besättning och passagerare.

Rederiet är sedan över 75 år den största sjötransportören av finländsk import och export, och därmed också en stöttepelare för den finländska industrin. Valet av Tiina Ahola som skeppets gudmor markerar det långvariga samarbetet mellan rederiet och Aholakoncernen, som gemensamt upprätthåller en stor del av den finländska handeln.

– Finnlines är sedan länge ett av de viktigaste företagen och en pålitlig stöttepelare för den finländska utrikeshandeln, vilket vi firade vid Finnsirius dop idag. Med vårt gröna nybyggnadsprogram har vi tagit ett stort steg framåt och kan leverera ännu mer effektiva och hållbara lösningar för våra fraktkunder och privatpassagerare. Vi är stolta över att fortsätta vara den huvudsakliga transportören och säkra Finlands import, export och försörjningstrygghet under många år framöver, säger Tom Pippingsköld, vd och koncernchef för Finnlines.

Rederiets gröna nybyggnadsprogram omfattar både ropax- och rorofartyg. Tre nya hybrid-rorofartyg togs i drift sommaren 2022. Skeppet är det första av två ropaxfartyg i Superstar-klassen som är de största i Finnlines flotta, med en fraktkapacitet på 5 200 lastmeter och plats för 1 100 passagerare. Det andra fartyget, Finncanopus, förväntas levereras i slutet av 2023.

– Finnsirius är Finnlines nya hållbara flaggskepp, som designats speciellt för den snabbrörliga godstransportrutten mellan Finland och Sverige. Samtidigt erbjuder skeppet uppgraderad service och en större resekomfort än den förra generationen ropaxfartyg. Frakten är vår kärnverksamhet, men det är ett sant nöje att introducera vårt nya servicekoncept för våra passagerare, säger Antonio Raimo, Line Manager, Finnlines.

Skeppet sätts nu i trafik på rederiets linje mellan Finland och Sverige via Åland (Kapellskär-Långnäs-Nådendal). Jungfrufärden är planerad till den 15 september 2023. Systerfartyget Finncanopus planeras att ansluta till Finnsirius på samma rutt under nästa år, samtidigt som ett mindre ropaxfartyg, Finnswan, flyttas till en annan av Finnlines rutter.

Fakta om Finnsirius

Fartygstyp: Ro-pax (roropassagerarfartyg)
Isklass: 1A Super
Total längd: 235,6 m
Största bredd (Moulded breadth): 33,3 m
Bruttodräktighet (GT): 65 692
Dödvikt (DWT - maximal lastförmåga): 11 980
Lastmeter: 5 200
Optimal hastighet: 16,3 / 21,0 knop
Motoreffekt: 4 x 7 200 kW
Flagga: Finland
Maximalt antal passagerare: 1 100
Antal passagerarhytter: 323
Rutt: Sverige-Åland-Finland (Kapellskär-Långnäs-Nådendal)

Utsläppsreducerande teknik

Air lubrication – ett innovativt system som använder luftbubblor för att minska friktionen mellan fartygets skrov och vattnet, och därmed bränsleförbrukningen
Batteriinstallationer
Reducerade avgasutsläpp
Landströmsanslutning
Automatisk förtöjning
System för återvinning av spillvärme
System för rening av barlastvatten

bild
Ombord på skeppen Finnsirius och Finncanopus finns fem mötesrum. Foto: Finnline