Banbrytande metod vid broprojekt på Olskroksbron och Godstågsviadukten

Cellplast ovandlar våra broar. Foto: Trafikverket

En banbrytande användning av cellplast pågår nu vid våra broprojekt på Olskroksbron och Godstågsviadukten i Göteborg.

Med stora mängder cellplast som fyllnadsmaterial tar vi brobyggandet till nya höjder och skapar en imponerande förändring i broars struktur och hållbarhet.

Hela 4000 kubikmeter cellplast används för att fylla påldäcket på Olskroksbron och tråget på Godstågsviadukten. Denna lätta och effektiva fyllnadsmaterial gör att vi kan undvika komplicerad grundförstärkning av marken. En betydande del av den använda cellplasten är återvunnen från Gullberg, där den tidigare tunga och höga kranen stod. När cellplasten har integrerats täcker vi den med grus och placerar rälsen ovanpå, redo för tågtrafiken.

Cellplast, även känd som expanderad polystyren, har etablerat sig som en nyckelaktör inom byggindustrin tack vare dess lätta vikt, isolerande förmågor och bärande kapacitet. I våra broprojekt spelar cellplasten en avgörande roll genom att agera som stabiliserande fyllning under brostöd och vägbankar. Genom att minska markbelastningen förhindrar det sättningar och skador på brostrukturen. Denna grundläggande funktion minskar trycket på marken och distribuerar lasten jämnt.

Den isolerande förmågan hos cellplasten är även en viktig komponent för att motverka risken för sprickbildning på grund av temperaturvariationer. Dess roll som isolerande skikt i kallare klimat förhindrar också ansamling av is och snö på broytan.

Denna banbrytande användning av cellplast är resultatet av noggranna ingenjörsbedömningar och analyser. Materialvalet har inte bara uppfyllt de specifika krav och belastningar som våra konstruktioner möter, utan har också överträffat förväntningarna.