Norwegian köper Norges äldsta flygbolag

Foto: Norwegian

Norwegian har ingått avtal med WF Holding AS om att köpa norska flygbolaget Widerøe. Avtalet ska enligt Norwegian ge kunderna ett bättre linjeutbud, fler valmöjligheter och bidra till att stärka arbetsplatser. Det uppköpta flygbolaget fortsätter att vara ett eget flygbolag med eget varumärke, egen organisation och med huvudkontor i Bodø i Nordnorge.

Det uppköpta flygbolagets regionala linjenät knyts närmare flygbolagets nationella och internationella linjer så att kunderna kan resa genomgående i båda linjenäten. Widerøe trafikerar över 40 små och mellanstora flygplatser över hela Norge, och flyger dessutom till några större flygplatser i Europa. 

Flygbolagen kompletterar varandra

"Det här är en milstolpe i norsk flyghistoria. Vi är två norska flygbolag som har levt sida vid sida under många år och tillsammans kan vi flygmarknaden väldigt bra. Vi ska nu tillsammans skapa ett ännu bättre och heltäckande erbjudande till alla våra passagerare, och vi ser fram emot att kunderna kan resa både enkelt och genomgående på våra linjenät, säger Norwegians koncernchef Geir Karlsen.

De två bolagen har ett fåtal överlappande linjer. Av totalt 107 linjer i Norge (där det köpta flygbolaget trafikerar 85 och det andra flygbolaget trafikerar 22), är det endast fem överlappande linjer som alla trafikeras med standard jetflygplan.

Norsk luftfartshistoria

Det uppköpta flygbolaget är Norges äldsta flygkoncern med huvudkontor i Bodø och administrativt kontor i Oslo. Bolaget har en flygplansflotta som består av strax under 50 flygplan och en marknadsandel på norska inrikeslinjer på cirka 20 procent mätt i antal passagerare.

"Vi har en snart 90 år lång historia och vi är garanten för ett regionalt fungerande linjenät i Norge. Även om vi har gjort ett gediget fotavtryck i Norge är vi mindre i internationella sammanhang. Mycket höga avgifter i Norge i kombination med en tuff internationell konkurrens gör det svårt för ett litet regionalt flygbolag att klara sig utan en stark partner. Vi är därför glada över att ha hittat en väg framåt tillsammans och att vi får en industriell ägare som vill utveckla bolagen vidare. Vi är övertygade om att den här lösningen är det bästa för det uppköpta flygföretaget, för våra anställda och inte minst för våra kunder, säger Widerøes koncernchef Stein Nilsen.

"Avtalet säkerställer ett bättre utbud för passagerarna i Norge och underlättar en mer effektiv verksamhet som lägger grunden för en stark norsk flygbransch med norska arbetsplatser och bra arbetsvillkor. De två bolagen kan tillsammans med norska resebranschföretag ha större möjligheter att utveckla turismen i Norge", fortsätter Karlsen.

Båda flygbolagen fortsätter att ha baser, huvudkontor och anställda i Norge på samma sätt som idag med sina respektive anställnings- och kollektivavtal. Det uppköpta flygbolaget behåller befintliga avtal med andra flygbolag.

Den avtalade köpeskillingen för aktierna i Widerøe är 1 125 miljoner NOK. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas utifrån vissa villkor, bland annat justerat för det uppköpta flygbolagets lönsamhet under 2023.