Skrotade planer på en svensk höghastighetsjärnväg

Foto: christian lue/unsplash

Regeringen har beslutat att skrota planerna på en svensk höghastighetsjärnväg, men enligt Trafikverket innebär det endast små besparingar. Byggstarten också kommer att försenas ytterligare, skriver tidskriften ETC.

Detta var en av Tidöpartiernas första åtgärder efter valet: att stoppa den planerade höghastighetsjärnvägen. Partierna framhöll att en satsning på höghastighetståg kan riskera att prioritera bort andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar i sin följdmotion som lämnades in i början av oktober förra året.

Det formella beslutet togs sedan i december 2022. Pengarna som skulle gått till en höghastighetsbana skulle istället läggas på vägunderhåll, utbyggd laddinfrastruktur och förbättrat järnvägsunderhåll, menade regeringen. Samtidigt fick Trafikverket tre separata uppdrag att utreda framtiden för järnvägsdelarna Ostlänken, Göteborg-Borås och Skåne, enligt ETC.

Varnar för försämringar

När uppdragen nu redovisas står det klart att besparingen är liten - om ens någon. Det rapporterar Dagens Nyheter. Kostnaderna för att fortsätta bygget och upprustandet av de tre planerade järnvägsdelarna uppgår till 157 miljarder.

Samtidigt varnar Trafikverket för försämringar för järnvägstrafiken. De förslag som nu ligger på infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlssons bord riskerar att i framtiden innebära sämre möjligheter att flytta över godstransporter från väg till järnväg och i vissa fall längre restider än idag.

Trots att Trafikverket hävdar att restiden mellan Malmö och Stockholm förväntas minska med 25-30 minuter, vilket i sin tur kommer öka efterfrågan, så finns det tvivel om möjligheten att köra fler tåg på sträckan. Helt enkelt för att det inte kommer finnas tillräckligt med utrymme på banan, rapporterar ETC.

Trots uteblivna höghastighetståg blir notan för järnvägen hög.