Tomas Helenius blir ny ordförande för SSTT

Tomas Helenius Foto: SSTT

På SSTT’s Årsmöte nyligen valdes Tomas Helenius till ny ordförande som efterträdare till till Borghild T. Folkedal. Tomas Helenius arbetar idag inom VA som materialexpert och projektledare på Värmdö kommun.  

"Det blir inte lätt att ta över efter Borghild, hon har varit en mycket engagerad ledare som bidragit till SSTT’s positiva utveckling under många år, något vi alla är mycket tacksamma för", säger Tomas Helenius.

Borghild T. Folkedal har varit ordförande i två år och vice ordförande sedan 2017. Nu lämnas stafettpinnen över till Tomas Helenius som ser mycket fram mot att få jobba mer aktivt med SSTT och göra schaktfria metoder mer kända. Han har själv varit vice ordförande för SSTT de senaste två åren och tvekade inte när han nu fick frågan att ta steget upp som ordförande.

"Det är klart att jag funderade lite då det är ett stort åtagande, men jag behövde inte fundera länge då de frågor SSTT jobbar med engagerar mig mycket", säger Tomas.

Efter att han under många år arbetat för att ledningsnätsägare skulle engageras mer i VA-projekt och ta ett större ansvar för resultaten började han jobba för SSTT 2017.

"Det är viktigt att få med ledningsnätsägarperspektivet tidigt i projekten och även av stor betydelse att ledningsnätsägarna får en ökad kunskap om schaktfria metoder. De metoderna är framtiden och kunskapen måste öka på alla nivåer om fördelarna med schaktfritt. Inte minst måste beställarna av VA-arbeten kunna tillräckligt mycket för att kunna välja rätt metod från början.

Källa: SSTT