Behovet av bussförare stort

Johan Nilsson / TT: Om bussbranschen inte lyckas rekrytera bussförare kan det innebära att turtätheten minskar eller turer ställs in. Arkivbild.

Det råder stora rekryteringsbehov inom bussbranschen. Under de kommande tre åren behövs 8 100 bussförare anställas, skriver branschorganisationen Transportföretagen i en rapport.

Nio av tio bussföretag i landet uppger att de påverkas av rekryteringsbehoven som dessutom innebär att 500 bussmekaniker saknas.

Sedan motsvarande rapport 2021 har rekryteringsbehovet ökat med över 3500 personer och behovsökningen tros till stor del bero på den påverkan som coronapandemin hade på bussbranschen.

Om rekryteringarna inte lyckas kan det innebära samhällskonsekvenser, som till exempel att turtätheten minskar eller turer ställs in.