Upplands Väsby vill satsa på Ostkustbanan och breddning av E4

Upplands Väsby kommun vill att E4 breddas med två nya körfält och en fullt utbyggd trafikplats norr om trafikplats Glädjen. Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

En utökad spårkapacitet för järnvägen och breddning av E4 är av största vikt för den regionala utvecklingen. Det skriver kommunstyrelsen i Upplands Väsby i ett remissyttrande till staten.

 

Upplands Väsby kommun har tagit del av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap. I den anges den långsiktiga inriktningen för det som rör statens ansvar för flygplatserna i Sverige. I rapporten konstateras Arlanda flygplats särställning och betydelse som nationell flygplats. Upplands Väsby kommun vill med sitt yttrande påpeka vikten av att staten ser på det nationella transportsystemet som en helhet.

– För oss är det av särskild vikt att Ostkustbanan och väg E4 inte blir begränsande faktorer i Väsbys och regionens utveckling. Ett robust transportsystem är direkt avgörande för den regionala och nationella utvecklingskraften. Det utgör också en viktig förutsättning för stark beredskap i händelse av krig eller kris, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Upplands Väsby kommun har under lång tid arbetat för att i takt med Arlandas utveckling påverka såväl flygbuller över Väsby som satsningar på infrastruktur i regionen. För kommunen är det av största vikt att E4 breddas med två nya körfält och en fullt utbyggd trafikplats norr om trafikplats Glädjen.

– Vi har länge tryckt på att Arlanda flygplats och dess utveckling berör så mycket mer än bara flygplatsen. Det är allt fler som liksom vi driver frågan om en Arlandaförhandling, vilket både är positivt och en styrka. Arlandaregionens utveckling kommer att påverka många generationer Väsbybor framöver, säger oppositionsråd Oskar Weinmar (M).

Kommunen ställer sig även bakom det gemensamma yttrandet från Arlandaregionens parter, som förutom Ostkustbanan och breddning av E4 också trycker på andra viktiga satsningar i regionen. Samarbetet Arlandaregionen består av Swedavia, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och Knivsta.