Vinslövs infrastruktur för vatten och avlopp ska moderniseras

Reningsverket i Vinslöv Foto: Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljö ska byta ut och förbättra infrastrukturen för vatten och avlopp vid reningsverket i Vinslöv, samt på gatorna intill. Projektet pågår i cirka två år och börjar i juni. Dessvärre kommer det att påverka de boende i området.

Reningsverket och dagvattenmagasinet i Vinslöv behöver moderniseras och uppgraderas. Detta för att öka infrastrukturens kapacitet, minska risken för översvämningar i området och klara moderna miljökrav. Arbetet vid reningsverket börjar i juni och är beräknat att vara klart i höst/vinter.

– Vi tryggar leveransen och hanteringen av vatten för framtiden. Det ger också förutsättningar för att Vinslöv ska kunna växa, säger Mats Didriksson, VD på Hässleholm Miljö.

Byter ut ledningarna i villaområdet – påverkar de boende
Vatten- och avloppsledningarna i villaområdet intill reningsverket är också gamla och behöver bytas ut. De nya ledningarna blir anpassade för att hantera skyfall och för att minska risken för översvämningar. Det kommer att bli besvärligt för de som bor i villakvarteren i perioder, bland annat genom att man inte har tillgång till sin uppfart under en tid, samt att vattnet och gatubelysningen behöver stängas av emellanåt. Eftersom många av gatorna i villakvarteren är trånga går arbetet långsamt. Den här delen av projektet börjar i höst/vinter och tar cirka 1,5 år.

– Vi förstår att det ställer till det för dem som bor här och att det blir krångligt. Vi kommer att lösa de praktiska delarna så att de kan få sin post och få sina sopkärl tömda. Vi förstår att det väcker många frågor. Vi finns här för att berätta vad vi ska göra och när, och hur det påverkar var och en. Samtidigt är det ett arbete som måste göras säger Daniel Borgander, projektledare på Hässleholm Miljö.

Arbetet kommer att utföras av Hässleholmsfirman Gösta Ahlquist Entreprenad.

Investerar för framtiden
I april beslutade kommunfullmäktige i Hässleholm att höja taxan för vatten och avlopp. Det ger förutsättningar för att Hässleholm Miljö ska kunna förbättra och utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp i Hässleholms kommun. De kommande åren investerar bolaget över 100 miljoner varje år för att förnya, klimatsäkra och miljöanpassa infrastrukturen. Projektet i Vinslöv är en del i det arbetet.