Tunneln under Gibraltars Internationella Flygplats öppnar

Nu upphör bilkörningen över start- och landningsbanan i Gibraltar i och med att en ny tunnel har invigts. Foto: Michal Mrozek/Unsplash

Det är få ställen i världen där en start- och landningsbana för flygtrafik delar ett samhälle så som den har gjort vid den engelska enklaven Gibraltar i södra Spanien. Efter en lång och utdragen byggprocess är stängningen av landvägen på grund av flygtrafiken in till Gibraltar över.

Redan 2008 undertecknades ett kontrakt för att bygga en tunnel under start- och landningsbanan. Men som ofta i Spanien så hamnade projektet i en rättstvist som gjorde att arbetet stod still under fem år.  Men till slut, efter 14 år har projektet slutförts och bilar som tidigare fått ta vägen över start- och landningsbanan på Gibraltars Internationella Flygplats hänvisas nu till tunneln under flygplatsen. Fotgängare, cyklister och mopedister kan även fortsättningsvis korsa rullbanan för att ta sig in eller ut från Gibraltar.

xx

Efter 14 år står äntligen tunneln under tunneln under flygplatsen i Gibraltar färdig. Foto: Ingartek

Efter 14 år står äntligen tunneln under tunneln under flygplatsen i Gibraltar färdig. Foto: IngartekEfter 14 år står äntligen tunneln under tunneln under flygplatsen i Gibraltar färdig. Foto: IngartekEfter 14 år står äntligen tunneln under tunneln under flygplatsen i Gibraltar färdig. Foto: IngartekDen nya flygplatstunneln är byggd enligt brittisk standard och tillhandahåller en tvåfilig väg i varje riktning. Den nya infartsvägen till Gibraltar är totalt 1,2 km lång varav 350 meter är tunnel.

xxx

Nu startar ett nytt tunnelprojekt som ska förbinda Gibraltar med Marocko. Foto: Secegsa

Samtidigt som tunneln under flygplatsen i Gibraltar är färdigställs så aktualiseras en annat tunnelprojekt som ska binda samma Europa med Afrika – en tunnel mellan Spanien och Marocko. Spanien och Marockos regeringar har i år återupptagit samtalen i den kommitté som arbetar med projektet. ”Enlace Fijo del Estrecho de Gibraltar” är projektets officiella namn och planerna är att bygga en 14 kilometer lång tunnel vid den smalaste delen av Gibraltar sund. Båda ländernas regeringar betonar vikten av en landförbindelse mellan Europa och Afrikas kontinenter.