Ytterligare tre av Västlänkens pilottunnlar öppna

Sedan tidigare har Trafikverket även tre pilottunnlar på den östra sidan mot Liseberg. Foto: Trafikverket

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. De tre nya stationerna gör att resenärerna kan resa enklare, snabbare och med färre byten. I det öppna schaktet i Korsvägen finns nu tre så kallade pilottunnlar mot den västra sidan som blir en del av tågstationen inne i berget.

Stationsutrymmet ska rymma fyra spår med tillhörande perronger och blir därför så pass stort att Trafikverket inte kan spränga ut hela utrymmet på en och samma gång. De börjar därför med att spränga ut tre pilottunnlar och lämnar kvar bergväggarna mellan dem medan de bygger, som stöd för berget ovanför.

Tidigare har tre pilottunnlar sprängts ut på schaktets östra sida mot Liseberg, och nu har det alltså öppnats upp tre tunnlar till på den västra sidan. I det öppna schaktet i Korsvägen kommer stationen gjutas i betong för att kunna möta bergsstationenerna från var sin sida.

Förutom att det fläktar lite mer har pilottunnlarna även andra fördelar; sprängsten och massor kan nu även tas ut genom de västra tunnlarna. Det gör bland annat att de kan jobba snabbare och även minska transporterna in och ut från Korsvägen.

Som det ser ut nu räknar Trafikverket med att ha fraktat bort alla schaktmassor i början av hösten. Därefter kan de forma och armera för att senare börja gjuta stationens golv och väggar.

De tre pilottunnlarna ska så småningom bli till ett stort utrymme. När det är dags att spränga bort berget mellan dem ersätts det allteftersom med betongpelare, som sen blir en permanent del av stationen.

bild
Sedan tidigare finns tre pilottunnlar även på den östra sidan mot Liseberg. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket