Svensk Kollektivtrafik - ny styrelse

Bijan Zainali, Kristoffer Tamsons och Elisabeth Björk. Foto: Svensk Kollektivtrafik

 Bijan Zainali (S) till ny ordförande. Han är även ordförande i Västtrafik och regionråd i Västra Götalandsregionen.

Som 1:e vice ordförande valdes Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm och 2:e vice ordförande i Trafiknämnden i Stockholm. Som 2:e vice ordförande valdes Elisabeth Björk (V), regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Region Värmland. Till styrelsen valdes även ett antal nya ledamöter.

– Det är med stor tillförsikt som jag tar mig an arbetet som ordförande. Tillsammans med presidiet, styrelsen och branschföreträdare kommer vi att fortsätta arbeta för utveckling av kollektivtrafiken i hela landet. En tillgänglig, trygg och prisvärd kollektivtrafik bidrar till hållbara resor, och har en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle, säger den nyvalde ordföranden Bijan Zainali (S).

– Det är hedrande att få fortsätta arbeta med kollektivtrafikens utveckling i Sverige. Detta inte bara tillsammans med ett nytt presidium utan också tillsammans med en framåtblickande, kompetent och samlad bransch, säger Kristoffer Tamsons (M), 1:e vice ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

– Kollektivtrafiken är inne i en intressant fas, framtidens resande är kollektivt och det pågår mycket utvecklingsarbete runt om i Sverige. Jag ser fram emot att på nationell nivå vara med och arbeta för att stärka och utveckla kollektivtrafiken, säger 2:e vice ordförande Elisabeth Björk (V).

Här är Svensk Kollektivtrafiks nya styrelse

Ordförande
Bijan Zainali (S), Västtrafik

1:e vice ordförande
Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm

2:e vice ordförande
Elisabeth Björk (V) Region Värmland

Ordinarie ledamöter
Monica Johansson (S), Region Sörmland
Jens Sjöström (S), Region Stockholm
Anton Fendert (MP) Region Stockholm
Carina Zachau (M), Region Skåne
Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg
Sara Gunnarsson (L), Region Värmland
Karl Henriksson (KD), Region Stockholm
Patrik Ohlsson (SD), Region Skåne

Ersättare
Nina Höijer (S), Region Örebro län
Lilly Bäcklund (S), Länstrafiken i Västerbotten
Abbe Ronsten (S), Region Dalarna
Ulrika Thulin (S), Region Skåne
Louise Jeppsson (V), Västra Götalandsregionen
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Kent Lagrell (M), Västtrafik
Andreas Löwenhöök (M), Länstrafiken i Västerbotten
Nicke Grahn (L), Länstrafiken i Västerbotten
Carl-Wiktor Svensson (KD), Region Kalmar Län
Samuel Stephan (SD), Region Stockholm

Lekmannarevisorer
Peter Hermansson (M), Västra Götalandsregionen, ordinarie
Alex Bergström (S), Västra Götalandsregionen, ordinarie
Frida Björk (KD), Region Uppsala, ersättare

Källa: Svensk kollektivtrafik