Infrastruktur- och bostadsministern på International Transport Forum i Leipzig

Foto: dillon kydd/unsplash

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson kommer att delta på årets möte med International Transport Forum i Leipzig. På mötet i Tyskland ska deltagarna bland annat diskutera hur transporter kan möjliggöra ekonomisk tillväxt och driva på miljömässig och social hållbarhet.

Andreas Carlson deltar i två ministermöten, varav ett behandlar processuella frågor för International Transport Forum och det andra är en diskussion om grön omställning för transportsektorn. Andreas Carlson deltar även i en paneldiskussion med fokus på klimatanpassningsåtgärder och grön omställning av transportsektorn, där ministern kommer lyfta elektrifiering som prioriterad för Sverige.

Andreas Carlson har även bilaterala möten med Världsbankens transportdirektör Nicolas Peltier-Thiberge och Ukrainas vice minister för samhällen, territorier och utveckling av infrastruktur Serhiy Derkach.

Bakgrund
International Transport Forum har sextiofyra medlemsländer som träffas i maj varje år för att tillsammans med företag och intresseorganisationer diskutera transportrelaterade frågor.

Källa: Regeringskansliet