Nytt samarbete ska bredda tjänster inom cybersäkerhet

Foto: Afry

AFRY och cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra kommer tillsammans att erbjuda en heltäckande och flexibel säkerhetslösning för operativa tekniksystem inom kritisk infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet. Samarbetet skapar ett starkt erbjudande på en marknad där efterfrågan på expertis inom cybersäkerhet är tilltagande och där lösningar efterfrågas för att hantera risker och sårbarheter inom dessa drifts-, produktions- och övervakningssystem. 

Samarbetet mellan företagen etableras för att parterna tillsammans ska stärka och bredda erbjudandet av säkerhetsrelaterade tjänster inom OT-säkerhet. Erbjudandet omfattar bland annat kontinuerlig övervakning av produktionskritiska system, vilket innebär att risker och potentiellt skadlig aktivitet kan upptäckas och hanteras i ett tidigt skede.  

– Vi har identifierat tillväxtmöjligheter inom cybersäkerhetsområdet, där vi ser ett tilltagande behov av både rådgivning och övervakningstjänster för att möta de ökande cybersäkerhetsriskerna inom kritisk infrastruktur. Sectras redan välutvecklade och etablerade erbjudande med övervakningstjänster kommer därför vara ett utmärkt komplement till våra tjänster. Vi ser fram emot att stötta våra kunder med de utmaningar som finns inom OT-säkerhet, där det krävs konstant utveckling och bred förståelse för de risker som uppstår i dessa komplexa system och hur adekvat säkerhet skapas, säger Gustav Sandberg, affärsområdeschef för cybersäkerhet på AFRY. 

Genom samarbetet finns även möjlighet att få stöd med att implementera säkerhetsåtgärder för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga branschstandarder och regulatoriska krav. De förenade förmågorna avser möta det ökande behov som finns på marknaden idag och de regulatoriska kraven förväntas påskynda efterfrågan ytterligare. 

– Vi var tidiga med att se behoven av övervakningstjänster för cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur och är övertygade om att detta samarbete kommer skapa ytterligare synergier och leda till ökad tillväxt. I AFRY har vi hittat en samarbetspartner med stor expertis för säkerhet inom OT-system och med en etablerad, bred kundbas. Vi är övertygade om att vår kombinerade kompetens inom säkerhetsbedömningar, monitorering och incidenthantering kommer ge våra kunder säkrare och mer tillgängliga produktionssystem. Det gagnar i sin tur hela samhället genom ökad robusthet inom kritiska verksamheter som el-produktion, energidistribution och vattenförsörjning, säger Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.