Göteborg testar att skapa nya cykelbanor på nytt sätt

Såggatan i Majorna ska få cykelbanor närmast trottoarerna och istället parkering bara på ena sidan av gatan. Bild: Göteborgs Stad

Genom att måla i gatan i stället för att bygga nytt bredvid skapar Göteborgs Stad nu cykelbanor på flera stora gator som hittills aldrig haft några. Näst i tur står den långa Såggatan i Majorna.

Dessa nya cykelbanor skapas på uppdrag av politikerna. Kommunfullmäktige gav förra året dåvarande trafiknämnden, numera stadsmiljönämnden, i uppdrag att välja ut ett lämpligt geografiskt pilotområde. Det blev två, Majorna-Kungsladugård och Backa, för att stimulera fler människor att kunna och vilja cykla. Dels i en stadsdel där många redan cyklar – Majorna-Kungsladugård, dels i en stadsdel där färre cyklar – Backa. I uppdraget ingår att göra snabbare åtgärder av enklare karaktär och att testa nya sätt att främja hållbart resande i Göteborg.

Det vi nu gör är helt i linje med stadens trafikstrategi, miljö- och klimatprogram, cykelprogram och översiktsplanens mål om att bygga en så kallad nära stad. Där kan göteborgarna nå sånt som livsmedelsbutiker, vardagshandel, skolor, vårdcentraler och annan offentlig service utan att behöva köra bil, säger Kerstin Elias, avdelningschef planering och investering, stadsmiljöförvaltningen.

Första cykelbanorna redan klara
Första exemplet på dessa cykelbanor i Majorna-Kungsladugård blev österut från Mariaplan på Slottsskogsgatan-Ekedalsgatan fram till korsningen med Godhemsgatan vid Slottskogskolonin. På denna viktiga länk i cykelvägnätet fanns tidigare inga cykelbanor alls. Däremot fanns bilparkering i fyra rader längs med gatan - dels längs trottoarerna, dels ute i mitten av gatan. I stället har Göteborgs Stad under våren målat enkelriktade cykelbanor närmast trottoarerna och minskat p-platserna från fyra till två rader.

Antalet p-platser minskar men räcker
I september-oktober är det dags att på samma sätt måla enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av den nästan en kilometer långa Såggatan i Majorna, nerifrån Karl Johansgatan upp till Ekedalsgatan vid Majvallen och Slottsskogen. Såggatan är också en viktig länk i cykelvägnätet men saknar idag cykelbanor. Parkeringsplatserna som nu finns på bägge sidor längs delar av Såggatan kommer i stället att begränsas till ena sidan. Då försvinner drygt 160 p-platser från gatan men en parkeringsutredning som Göteborgs Stad har gjort i år visar att det på alla tvär- och parallellgator ändå kommer att finnas i genomsnitt drygt tio procent lediga platser kvar efter förändringen på Såggatan.

Både denna och tidigare utredningar visar att behovet av parkering är lägre än antalet p-platser i området runt Såggatan, även efter att vi har skapat cykelbanor där, säger Kerstin Elias på stadsmiljöförvaltningen.

Efter Såggatan är Älvsborgsgatan, med den stora allén nerifrån Karl Johansgatan upp till Plaskis och Kungsladugårdsskolan, näst i tur att få cykelbanor. Enkelriktade sådana ska målas i kanten av gatan närmast allén där spårvagnarna går.

Pilotområde ska öka takten
Skapandet av dessa nya cykelbanor och andra mindre åtgärder inom uppdraget Pilotområde cykel görs för att öka takten i genomförandet av Göteborgs Stads cykelprogram. Cykelbanorna kommer att finnas kvar tills en annan, permanent åtgärd eventuellt finns på plats alternativt justeras eller tas bort om de inte fungerar som det var planerat.

Källa: Göteborgs stad