Krister Isaksson tilldelas Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris

Cykelplaneringspriset överlämnas av verksamhetsledare Samuel Williams. Foto: Svenska Cykelstäder

Krister Isaksson tilldelas Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris för år 2022 - för sitt arbete med cykelstråket vid Ulvsundavägen i Bromma. Cykelplaneringspriset är Svenska Cykelstäders nyinrättade pris och tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt främjat svensk cykelplanering. Priset delas ut vid Svenska Cykelstäders vårkonferens i Malmö den 23 maj 2023.

Cykelplaneringspriset delas för första gången och för insatser som pågått under 2022. Första cykelplaneringspriset går till Krister Isaksson för det arbete han utfört som projektledare i arbetet med cykelstråket längs Ulvsundavägen i Bromma. Utformningen av cykelstråket har bland annat inneburit omprioriteringar av gaturummet, tydligare företräde för cyklister och ändringar av körfältsbredder, placeringen av skyltar samt busskurer.

– Krister Isaksson har genom arbetet med Ulvsundavägen och genom sitt yrkesliv främjat den goda planeringen för cykeln i Sverige. Han bidrar till cykelns framkomlighet, attraktivitet och säkerhet med sina noggranna överväganden och underlättar därmed både för de som vill välja cykeln och för oss redan vana cyklister. Vi hoppas att priset ger ringar på vattnet och att fler tar efter Kristers goda exempel, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

– Jag är otroligt glad och hedrad för uppmärksammandet från Svenska Cykelstäder. Arbetet med att förbättra trafikplaneringen i Sverige med cykeln i fokus är ett ihärdigt sådant som kräver ihållighet, och därför är det roligt att ens insatser och hårda arbete ges uppmärksamhet, får synas och prisas, säger Krister Isaksson, trafikplanerare på Huddinge kommun.

Cykelplaneringspriset tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt beaktat cyklingens förutsättningar, och därmed fört cykelplaneringen i Sverige framåt. Priset delas ut årligen och vinnaren utses av en kvalificerad jury. Priset delas ut på uppdrag av föreningen Svenska Cykelstäder