Nya Skurubron med broavgift öppnar i etapper

En broavgift kommer senare att införas. Foto: Trafikverket

I sommar öppnas den nya Skurubron genom trafikomläggningar, allt eftersom olika delar av bron blir färdiga. Under augusti kommer den öppna för trafik i båda riktningar.

Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 222. Det ger även Nacka och Värmdö bättre förutsättning att utvecklas. Projektet omfattar en ny bro, ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs, samt renovering och ombyggnad av befintlig bron till en gång- och cykelväg samt en lokalväg. 

– När den nya bron har öppnat med tre körfält i varje riktning ökar framkomligheten på väg 222 över Skurusundet. Det blir både smidigare och säkrare för trafikanterna, säger Klara Bergman, biträdande projektledare Trafikverket.

Väg 222 och trafikplatserna i Skuru och Björknäs byggs om för att kunna anslutas till den nya bron. Området är trångt så trafiken och arbetet måste samsas och fungera parallellt under öppningsperioden.

– Vår högsta prioritet är att skapa en trygg och säker miljö för både trafikanter och vår personal som arbetar på platsen. Detta, tillsammans med byggets förutsättningar i området gör att bron blir klar i etapper, säger Klara Bergman.

Omledningarna kommer skyltas så det blir tydligt för trafikanter var de ska köra.    

Broavgiften införs senare men under sommarens öppningsperiod tas ingen broavgift ut. Transportstyrelsen hanterar broavgiften och kommer att informera om den inför att den införs. Att köra över den nya Skurubron kommer att kosta fyra kronor per passage.

Trafikomläggningar som öppnar nya bron i etapper

Försommar 2023
Första etappen – trafik österut leds om till nya bron

Sommar 2023
Andra etappen – trafik västerut leds om till nya bron och avfart Skuru byggs klart

Hösten 2023
Den gamla bron börjar renoveras

Efter att den nya bron öppnat för trafik påbörjas renovering och ombyggnad av den gamla Skurubron. Arbetet tar fart under hösten.

bild
Den nya bron får tre körfält i vardera riktning. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket