Endast elfärjor kommer att trafikera Tjörn

Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik. Fotograf: Eddie Löthman.

Under våren 2025 elektrifieras färjorna på linje 361 och 362. Det står klart sedan Västtrafik avslutat en upphandling för färjetrafiken på Tjörn. Det blir Tjörns hamnar AB som kommer att köra de nya elfärjorna. Avtalet, som börjar gälla i september 2024, har tilldelats Tjörns hamnar AB som också har det befintliga avtalet.

I det nya avtalet har Västtrafik ställt krav på 100 procent eldrift, vilket kommer att införas på linje 362 hösten 2024 och på linje 361 våren 2025.

– Vi fortsätter att skynda på utvecklingen av en mer hållbar kollektivtrafik och minska på utsläppen. Vi har goda erfarenheter av våra tidigare elfärjor så det känns härligt att kunna erbjuda resenärerna och personalen på Tjörn tystare och renare färjetrafik, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik.

Plats för ambulans
Ett av elfartygen kommer vara helt nybyggt och större än befintligt fartyg för att kunna ta ombord en ambulans. Det andra fartyget är byggt 2015 och ska konverteras till eldrift.

Bara förnybar el
Batterierna kommer att laddas både dag- och nattetid när fartygen lägger till vid Rönnäng och Kyrkesundfärjeläge. Elen som laddar färjan kommer att vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar.

Avtal till 2039
Avtalet har tilldelats till Tjörns hamnar AB då de lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Värdet på upphandlingen uppgår till totalt 327 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig från september 2024 till december 2039.