Lidingöbanan fortsätter att köra på Gamla Lidingöbron ett tag till

Lidingöbanan på Gamla Lidingöbron. Foto: SL

Lidingöbanans avstängning mellan Ropsten och Baggeby har blivit framskjuten eftersom det behövs mer tid för att färdigställa spåranläggningen. Det betyder att Lidingöbanan fortsätter att köra på Gamla Lidingöbron ett tag till.

Trafikavstängningen var planerad mellan den 1 april och 14 maj i år. Under tiden skulle ersättningsbussar gå på sträckan Ropsten Baggeby station. Det finns inte ännu något nytt datum för avstängningen, men förhoppningen är att trafiken ska ha flyttat till Lilla Lidingöbron till hösten.

Det är Lidingö stad som bygger Lilla Lidingöbron. De kommer även att bygga om busshållplatsen vid Baggeby station så att den blir bättre anpassad för Lidingöbanans ersättningstrafik.

Bakgrund
Lilla Lidingöbron ska kopplas ihop med övriga Lidingöbanan så att spårvagnarna kan börja gå på bron. Medan Lidingöbanan flyttar från den gamla bron och kopplas ihop med den nya behöver spårtrafiken över bron stängas av.

Den nya bron kommer att ha sitt brofäste på samma ställe som Gamla Lidingöbron. Därför behöver en del av den gamla spårbron rivas så man kommer åt att bygga klart den nya bron.

Källa: SL